Medicijnen al ingenomen?

Marcia Vervloet (NIVEL)

Tilburg, 22 mei 2013

Dissertatie

Heeft u uw medicijnen al ingenomen? De effectiviteit van elektronische herinneringen. Het slimme pillendoosje (Evalan) in de diabetes praktijk. Eerst een ‘lekenpraatje‘ en daarna het echte werk…Een van de commissieleden merkt op dat het onderwerp al de ochtendkrant METRO heeft gehaald. Terecht, want therapietrouw (adherence) van medicatie is reuze belangrijk. Dank zij ondersteuning kan de therapietrouw bij de selectie van patiënten met diabetes grofweg worden opgevoerd van 60 naar 80%. Belangrijker misschien nog is dat dit effect al na een half jaar ondersteuning met de slimme pillendoosje (Evalan) beklijft. Na twee jaar is het effect er nog steeds. In veel gevallen is ook nog de discipline verbeterd (te meten aan innamepatroon). Is het allemaal zo mooi? Nee dat ook weer niet.

Lekenpraatje

Kliniek?

Terecht wijst professor Nijpels naar de schamele inclusie vanuit de 40 apotheken die patiënten hebben aangemeld voor het onderzoek. Hij maakte een snelle rekensom Maar ook betreurt hij het ontbreken van data over eventuele klinische effecten. De promovenda kan die kritiek goed pareren. Er zijn de nodige inclusiecriteria gehanteerd, apotheken hebben het druk, interesse wisselend, patiënten vaak slecht of niet te bereiken binnen de inclusie periode. Het achterhalen van biologische data paste niet in de onderzoeksopzet. Overigens is wel degelijk is wetenschappelijk aannemelijk gemaakt dat opvoeren van de therapietrouw leidt tot verbetering van parameters, die zich vertalen in gezondheidswinst en economische winst, aldus de promovenda.

Liset van Dijk (NIVEL) kijkt tevreden naar haar pupil

Open vraag

Een open vraag blijft waarom de belangrijke sponsor Zilveren Kruis Achmea nu niet een stap verder gaat. Waarom kan de voorziening niet op recept (’te gebruiken gedurende een half jaar’) worden voorgeschreven door behandelteam??  Een gespreksonderwerp tijdens de wandeling over de Tilburgse campus naar de receptie.