Compassie heeft de toekomst!

Compassie is de basis voor de toekomst van de zorg

Op 26 februari 2011 organiseert het Radboud Reshape & Innovation Center in samenwerking met de IFMSA-NL de startconferentie ‘Compassion for Care’.

De conferentie in Nijmegen zal studenten aan medische opleidingen samenbrengen met visionairs uit de gezondheidszorg

Mensen die op hun eigen-wijze passie en compassie hebben weten terug te brengen op hun terrein van de zorg. Samen zullen zij komen tot een aanzet voor een handvest waarin zal staan hoe compassie en patiëntenparticipatie verder vorm zullen gaan geven aan de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten. Het handvest zal de zorgparagraaf gaan leveren voor het internationale initiatief Charter for Compassion dat in de VS is ontstaan uit TED. Het handvest zal worden gepresenteerd tijdens TEDxMaastricht op 4 april 2011.

Studenten in opleiding voor medische beroepen beginnen vaak vol passie aan hun studie. Gedurende het studietraject raken velen van hen die passie kwijt. Anne Spanjaart: “Patiënten worden gevallen en nummers. Het werk lijkt soms niet meer te gaan over het helpen van mensen, maar over competitie en strijd der ego’s, protocollen, checklists en doelstellingen.” Het resultaat is grote aantallen overwerkte, verslaafde en depressieve artsen. Tijdens de coschappen raakt 33 procent van de studenten gedesillusioneerd. Twintig procent van de arts-assistenten toont tekenen van burnout. Veertig procent van alle artsen lijdt aan chronische vermoeidheid. Zij hebben hun idealen vermalen zien worden in een onbarmhartig systeem waarin voor solidariteit, collegialiteit, gedeelde ervaringen en daarmee samenhangende arbeidsvreugde steeds minder plaats lijkt te zijn. Compassie is de houding en het gedrag dat voortkomt uit het naleven van de gulden regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Zorgverleners moeten vaak eerst zelf patiënt worden om te beseffen hoever het zorgsysteem van deze regel is afgedwaald.

Compassion for Care wil de hierboven genoemde elementen proberen terugbrengen in de gezondheidszorg voor zorgverleners en zorggebruikers. Dat begint met aanpassing van de curricula van de opleidingen. Lucien Engelen van het UMC St Radboud Reshape & Innovation Center, initiatiefnemer en medeoprichter van Compassion for Care en gastheer van de conferentie: “Het UMC St Radboud, heeft hiermee al een voorzichtige start gemaakt vanuit de eigen organisatievisie dat de patiënt onderdeel moet worden van het behandelteam.”

De startconferentie vindt plaats van 10.00 – 16.00 uur op 26 februari a.s. in Nijmegen. Locatie volgt.
Vóór de lunch bestaat het programma uit een inspirerende interview/debatsessie met de sprekers en enkele korte presentaties van de organisatoren over ontstaan en missie van Compassion for Care. In de middag gaan de deelnemers creatief aan de slag met de tekst voor het charter. Meer informatie en aanmelden startconferentie: www.compassionforcare.com