Tonckens moet blijven

Pressie

Gewaardeerde Columnist

Voorstel Volkskrant om terug te komen op deze beslissing

De titel van de column van 17 november 2010 in de Volkskrant luidt: waarom is er geen verzet? Dat heeft mij aan het denken gezet. Temeer omdat ik weet dat de columniste haar bijdrage aan de Volkskrant binnenkort moet beëindigen. Daartegen verzet ik mij, want ik meen dat steevast belangrijke thema’s op deskundige wijze worden aangesneden door deze columniste.
Evelien Tonckens moet blijven! Om haar laatste zin in de column maar aan te halen “het is nog niet te laat”. Dat geldt dus ook hiervoor.

Bron: Volkskrant

Ander klimaat

Inhoudelijk wil ik een poging wagen om in te gaan op de open vraag van de columniste. ik denk dat de meeste Nederlanders wel zien dat er na of door de marktwerking in de zorg een ander klimaat is ontstaan. De voorgespiegelde kostenbeheersing blijft uit. Zie deze grafiek. O ja, er zijn zeker heel veel inhoudelijke verbeteringen in de zorgsector die het gevolg zijn van organisatorische en medisch technische innovatie. Die worden thans vaak aangehaald.

Mijn stelling is dat veel verbeteringen toch wel tot stand zouden zijn gekomen.Met of zonder marktwerking!

Dat zijn immers gewoon autonome ontwikkelingen op wereldschaal. Dat geldt ook voor de versterkte rol van de consument, die beslist niet het gevolg is van marktwerking maar een breder maatschappelijk fenomeen. Waarom nu blijft het zo stil? Er worden ons grote bedreigingen voorgespiegeld zoals een enorme vergrijzing, minder “handen aan het bed” en onbetaalbare innovaties. Mogelijk wordt je zo verstomd en dus monddood? De suggestie van onvermijdelijkheid wordt gewekt. Ook is er nog zoiets als “Het moet eerst slechter worden voor het beter wordt'”? Hoe dan ook kan ik mij de zorg van Evelien Tonckens juist vanuit  haar rol als bijzonder hoogleraar actief burgerschap heel goed voorstellen.Het lijkt mij wetenschappelijk onderzoek waard om dit te ontrafelen.