Hartcoach Program

Telefonische coaching bij coronaire hartziekte

Coaches zijn er voor veel situaties. De Zorgverzekeraars uit de Achmea groep bieden persoonlijke COACHING gedurende een half jaar na een cardiale gebeurtenis.Een gespecialiseerde verpleegkundige neemt om de zes weken uitgebreid telefonisch contact op in het kader van een actieplan. Dat hiermee de vooruitzichten verbeteren (bijvoorbeeld minder kans op heropname in ziekenhuis) is daadwerkelijk aangetoond in een langjarig Australisch praktijkonderzoek. In Nederland wordt dat onderzoek zeker ook verricht (onder leiding van NIVEL), maar de eerste resultaten wijzen nu al in dezelfde richting. Bedenk dat dit allemaal in samenwerking met bijvoorbeeld fysiotherapeut en praktijkondersteuner gebeurt.

Fragment Folder "Een Persoonlijke Coach"

Wat houdt actieplan in?

Rosalie Spiering (Projectleider) formuleert het zo: “De verpleegkundige neemt ruim de tijd om inzicht te geven welke individuele risicofactoren er zijn. Maar vooral hoe deze aangepakt kunnen worden en het resultaat zichtbaar gemaakt. Op welke manier kan de patient hierin een actieve rol spelen”.

Fragment Folder (Hartcoach)