Cleo Chung Meijlerprijs 2010

Lareb 2010

De winnaar van de prestigieuze Meijlerprijs 2010 schittert door afwezigheid op Lareb Bijwerkingendag 2010 op 11 november in Utrecht. Maar met reden, zo stelt Directeur Prof.Dr.Kees van Grootheest ,want Cleo Chung is vanwege studie buitenslands.

Nederlands Bijwerkingen Fonds

De prijs is ingesteld door het Nederlands Bijwerkingen Fonds en wordt jaarlijks uitgereikt. De student met de beste scriptie of publicatie,waarin bijwerkingen een belangrijke rol spelen.
Van Grootheest “De scriptie is deze keer niet inhoudelijk, maar meer beschrijvend.De DES problematiek is maar geleidelijk aan onderkend en erkend.Inmiddels gaat het al om de tweede en derde generatie”.