Clemens August Kardinal von Galen

Bij een bezoek aan de Kerstmarkt in Munster ben ik ook in de  kerken geweest.

Ik wijk niet af van Gods wegen

Daar kocht ik een boekje over kardinaal Clemens August Graf von Galen.

Het bevat een aantal preken, maar ook een levensbeschrijving.

In 1933 benoemde Paus Pius XI hem tot bisschop van Munster.

Von Galen heeft zich verzet tegen het ombrengen van geesteszieken ( “unproduktiven”) en verjagen van religieuzen door de Nazi’s.

Hij werd later “de leeuw van Munster”genoemd.

Ook de Domkerk werd zwaar beschadigd door bombardementen.

De vier preken beslaan de periode 1936-1941.

Inspirerende lectuur.

© Jan Taco te Gussinklo

http://www.bistumsjubilaeum2005.de/geschichte.html