Geen nieuwe winkels bouwen, aldus minister Kamp

Life is good in Zwolle (quote Prins Constantijn)

Heeft Minister Kamp bij zijn huidige plannen wellicht Zwolle in gedachten? Kunnen we iets leren van Zwolle? Er zijn verhuisplannen. Het zal wel weer goed komen. Maar nu even niet. De ironie wil dat het juist het GGD gebouw is waarnaar de stedelijke bibliotheek uit het centrum (annex Stadkamer) verhuist. De GGD zat als het ware ingebouwd tussen asbest. Dat moet toch wel de conclusie zijn. Ironisch omdat juist de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) voorlichtingsmateriaal verspreidt over de risico’s van asbest. Het wordt een dure grap. Inmiddels ligt er een braaf onderzoeksrapport van een instantie, die beslist niet kan worden verdacht van onafhankelijkheid. Want hofleverancier van tal van gemeenten. Het laatste woord daarover is zeker niet gesproken en de regionale krant de Stentor (Jordi Boschman) volgt de ontwikkelingen op de voet. Ik wil positief zijn, maar er zijn lessen te trekken. Ook de opmerking dat medewerkers van de Bibliotheek annex Stadkamer wel blij waren met een verhuizing naar een nieuw pand mag men m.i. met een korreltje zout nemen. Ik heb ook wel andere reacties opgevangen in de wandelgangen. De oversteekplaats vanuit het centrum naar de nieuwe locatie is een notoir gevaarlijke plek. Ik herinner mij een dodelijk ongeval met een voetganger op de Zebra oversteekplaats. Maar het gaat nu even over de visie op de Zwolse binnenstad.

Locatie Zara 

Paradigma Shift

De vraag mag gesteld worden of bestuurders voldoende oog hebben gehad voor de paradigma shift die al enkele jaren gaande is. Allang is duidelijk dat het areaal voor de retail ineenschrompelt. Met dank aan de webwinkels en veranderd koopgedrag. Ik herinner mij een uitstekende voordracht van een Engelse gastspreker  enkele jaren geleden over deze ontwikkelingen op het opleidingsinstituut Deltion in Zwolle. De gedachte was / is dat een kledinggigant (Zara) meer publiek naar het laatste en wat stille deel van de belangrijkste winkelstraat (Diezerstraat) zal brengen. Dat kan zo zijn. Ondernemer Wim Waanders (Waanders in de Broeren) heeft herhaaldelijk aangegeven dat de combinatie van boekhandel en bibliotheek elkaar versterkt. Inmiddels is er een crisis situatie ontstaan in het naastgelegen Noordereiland. Dat was al voor de onttakeling van de plaatselijke vestiging van V&D. Zeker, er zijn nu pop-up winkels. De trend is klein, alternatief en uniek. Je zou haast zeggen, daar past een Stadkamer (veel meer is dan een bibliotheek, maar een cultureel centrum) goed bij…. Gelukkig heeft Zwolle nog genoeg in petto zoals de Koninklijke Familie onlangs heeft vastgesteld op Koningsdag. Maar reflectie is nuttig, temeer nu er de komende twee jaar ook 2 miljoen Euro beschikbaar komt voor de binnenstad. Discussie over de inzet van dit bedrag is in Zwolle losgebarsten.

Koningsdag 2016