CITO

Zorg en Onderwijs

Zoek verschillen

..en overeenkomsten

In de Geneeskunde is CITO van oudsher een vertrouwd begrip. Het staat voor spoed (latijn: snel, vlug, gauw). Vooral gebruikt bij een verzoek aan een laborant(e) voor een bepaling (natrium, kalium ,bloedgroep enz.). Met het begrip CITO moet verstandig en selectief worden omgegaan anders dreigt inflatie. Speelt dat ook in het onderwijs? Daar is CITO een afkorting voor Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. Het is een zelfstandig begrip geworden en staat voor een startkwalificatie voor vervolgonderwijs. Waarom die ophef?  Wordt het Instrument onjuist ingezet? Wat meet je precies? Onlangs via de radio een nadere toelichting.

Hans Mak Instituut Symposium Indicatoren (Nierziekten) 22juni2010

Weet wat je meet

“De Cito toets in het onderwijs heeft betrekking op een deel van het studiepakket (Taal, Rekenen en Wereldorientatie)”zo luidt de uitleg. Het is een momentopname, een fotobeeld. Meer waarde wordt toegekend aan het zogenaamde schooladvies, waarbij individuele leerhouding en motivatie door het onderwijzend personeel worden ingeschat. Het wordt volgens de geinterviewde een probleem als de CITO toets wordt gebruikt voor het vaststellen van het ‘rendement’ van een onderwijsinstituut. Immers dat zou kunnen uitmonden in “afstroming” zoals dat genoemd wordt. En nu komt de vergelijking met de zorgsector “Als een Academisch Ziekenhuis hogere sterftecijfers heeft zal u dat niet meteen verbazen”. Daar worden de complexe patienten naar toe verwezen. Openheid over CITO toetsen is mijns inziens prima, mits voorzien van een bijsluiter!