Ciao Overgewicht

1,5 miljoen euro voor aanpak overgewicht

Voedingsdeskundige Jaap Seidell en collega-obesitasonderzoekers krijgen een subsidie van 1,5 miljoen euro van ZonMw. Het geld is bedoeld om een effectieve integrale lokale aanpak van overgewicht te ontwikkelen en te onderzoeken. Dit project heet Consortium Integrale Aanpak Overgewicht, oftewel CIAO.

Jaap Seidell (2006)

CIAO-project

Het CIAO-project gaat over de lokale preventie van overgewicht. Daarbij is de insteek positief: proberen wijken gezonder te maken waarbij allerlei sectoren meewerken om dat te bereiken (de lokale overheid zoals ruimtelijke ordening, verkeer, veiligheid, onderwijs etc. maar ook het lokale bedrijfsleven). De bedoeling is het de burgers gemakkelijker te maken om henzelf en hun kinderen gezonder te laten leven. Het gaat daarbij ook om het verbeteren van vaardigheden die belangrijk zijn bij bijvoorbeeld opvoeding. Seidell en zijn collega’s onderzoeken de randvoorwaarden en de effectiviteit van een dergelijke aanpak. Over vier jaar worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

JOGG

Seidell is samen met Hein Raat van het Erasmus MC de aanvrager en projectleider. Het is een samenwerkingsverband van de VU met Erasmus MC, TNO in Leiden (en partners bij LUMC en in Den Haag), GGD Nijmegen (met de Radboud Universiteit) en de GGD zuidelijk zuid Limburg (met de Universiteit Maastricht). Dit project start 1 januari 2011. VU is penvoerder en werkt hierbij nauw samen met het programma “jongeren op gezond gewicht” van Paul Rosenmöller.

Partnerschap Overgewicht

Seidell is ook voorzitter van het Partnerschap Overgewicht en bracht 25 november de Zorgstandaard Obesitas uit. Deze is aangeboden aan de directeur-generaal volksgezondheid van het ministerie van VWS. Het ministerie heeft toegezegd dat de VU een vervolgsubsidie krijgt voor 2011-2012 om de zorgstandaard te implementeren. Zie ook: www.partnerschapovergewicht.nl