CGM in Basispakket

Vanaf heden zit de Real-Time Continue Glucose Monitoring, ofwel RT-CGM, in de basisverzekering.

Een mijlpaal voor een groep diabetespatiënten type 1 die voorheen de kosten zelf moesten betalen

Het resultaat is bereikt door De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) die samen de kwaliteit van de diabeteszorg willen verbeteren.

De Real-Time Continue Glucose Monitoring wordt onder gecontroleerde omstandigheden vergoed voor een aantal specifieke groepen mensen met diabetes type 1; zeer jonge kinderen en vrouwen die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben. Voor deze  grote groep mensen met diabetes is het heel belangrijk dat zij voortdurend inzicht hebben in hun bloedglucosewaarden. Het gaat hierbij met name om patiënten die hypo’s niet tijdig zien aankomen en last hebben van onverklaarbare sterk wisselende glucosewaarden. Met behulp van de RT-CGM kunnen mensen met diabetes nu zelf met een sensor continu hun bloedglucosewaarden in de gaten houden en zelf hun bloedsuiker bijstellen. Dit is van grote meerwaarde.

Verslag CGM 2009

Vergoeding mijlpaal voor diabetespatiënten
De behandelmethode is voor een beperkte groep mensen met diabetes type 1 een zinvol en noodzakelijk apparaat en komt pas ter sprake wanneer alle andere behandelmethodes om de bloedglucose goed op peil te houden uitgeprobeerd zijn. Bert Kuipers van de Nederlandse Diabetes Federatie: “Als koepel van samenwerkende diabetesorganisaties vinden wij het heel belangrijk dat deze vergoeding van de RT-CGM in het basispakket er nu is.”

Zelfmotivatie en intensieve begeleiding
Het gebruik van de RT-CGM vraagt naast een goede motivatie en doorzettingsvermogen van de patiënt ook om een intensieve begeleiding van een ervaren diabetesteam in een gekwalificeerd diabetescentrum. Het diabetesteam bereidt de patiënt stap voor stap voor en begeleidt hem bij het gebruik van de RT-CGM. Om de RT-CGM gecontroleerd in de diabeteszorg in te voeren, formuleerde de NDF op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring van een aantal experts Indicatiecriteria NDF voor vergoeding RT-CGM Deze vormt de basis voor de vergoeding. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft besloten om de RT-CGM per 1 november 2010 aan te merken als te verzekeren prestatie onder verwijzing naar het NDF protocol.

De RT-CGM maakt geen deel meer uit van de standaard hulpmiddelenvergoeding maar van de medisch-specialistische zorg. Om die reden wordt RT-CGM gefinancierd uit de geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden. De RT-CGM wordt ingevoegd in het DBC Inkoopboek. Dit betekent dat ieder diabetescentrum met zijn verzekeraar kan onderhandelen over gebruik van de RT-CGM onder verwijzing naar de NDF criteria. Omdat de diabetescentra tot 1 november nog niet in de gelegenheid zijn geweest om over RT-CGM afspraken te maken met zorgverzekeraars zal voor de daadwerkelijke financiering van RT-CGM nog wel enige tijd nodig zijn. Het Indicatiecriteria NDF voor vergoeding RT-CGM van de NDF en Patienteninformatie RT-CGM vindt u terug op de website van de NDF en het CVZ.