Cave metalen heupartroplastiek

Heavy Metal

Heupprothese

Nederlandse Orthopaedische Vereniging waarschuwt

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) waarschuwt dat klachten veroorzaakt door een nieuw type heupprothese niet alleen voorkomen bij de prothesen van de firma DePuy. Deze firma heeft recent een terugroepactie (recall) gedaan voor een aantal van haar heupprotheses van het type ASR. Ook vergelijkbare prothesen van andere firma’s vertonen in meer of mindere mate dezelfde problemen.
Het gaat om de groep van heupprothesen die gebruik maken van een metaal-op-metaal verbinding zoals de resurfacing heupprothese en de meer conventionele heupprothese met grote metalen kop en metalen kom. De oorzaak van deze problematiek is nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk gaat het hier om een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem voor metaaldeeltjes. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze metaal-op-metaal prothesen soms weefselschade en (onduidelijke) pijnklachten kunnen veroorzaken.

Bron: Stentor 12 november 2010

Recall?

De NOV signaleert dat er geen reden is voor een algemene terugroepactie (recall) bij alle patiënten. De NOV adviseert haar leden wél om de patiënten bij wie in de afgelopen 12 jaar dit type prothesen (metaal-op-metaal-totale heupprothese met grote koppen) is geplaatst, volledig te informeren over de potentiële klachten. De NOV schrijft verder dat -bij de huidige kennis- in afwezigheid van (pijn)klachten geen nader onderzoek of ingreep noodzakelijk is. Indien klachten bestaan dient wel gerichte controle bij de behandelend orthopaedisch chirurg plaats te vinden. Hierbij kan gedacht worden aan lichamelijk onderzoek en röntgenopnames alsmede diverse onderzoeken als ECHO, CT/MRI-scan of bloedbepalingen van de concentratie van metaalionen (kobalt en chroom). Bij afwijkingen met klachten behoort een heroperatie tot de mogelijkheden.
De NOV adviseert om de beschreven patiëntengroep voorlopig jaarlijks te controleren gedurende tenministe een periode van 5 jaar. Daarna volgens het lokaal overeengekomen protocol. Tussentijdse controle op verzoek van een patiënt is te allen tijde mogelijk.