Bruin Vet (BAT)

In BAT gaan

Kansen Preventie?

Metabolisme

Michael Symonds en medewerkers (Nottingham) onderzochten retrospectief de PET-en CT-scan gegevens van 3614 opeenvolgende volwassen patiënten op de aanwezigheid van de metabool actieve “bruin vetweefsel” depots (BAT= Brown Adipose Tissue). De techniek visualiseert deze gebieden dank zij een combinatie van een hoge glucose verbranding en een specifiek in BAT actief eiwit.Voorkeurslocaties zijn supraclaviculaire, paraspinale en suprarenale regio’s. Het betrof onderzoeksgegevens over de periode van 14 maart 2006 tot 30 oktober 2008 in een diagnostisch centrum. Een seizoensinvloed bleek aantoonbaar.
De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het Journal of the American Diabetes Association onder de titel “Seasonal variation in adipose tissue activity”.

BAT Variatie per seizoen

Babies

Bruin vetweefsel, dat royaal wordt aangetroffen bij overwinterende zoogdieren en pasgeboren baby’s. BAT heeft via het metabolisme van triglyceriden, een direct positief effect op de thermogenese (een factor 300 ten opzichte van ander weefsel).BAT bevat veel mitochondriaal weefsel en is sterk gevasculariseerd en geinnerveerd.Bij 2,8 % van de mannen en 7,2% van de vrouwen bleek in de studie populatie actief bruin vet aantoonbaar. In deze groep met BAT activiteit was het BMI trendmatig aan de lage kant nten opzichte van de gehele onderzoekspopulatie.
Vervolgens bleek in de groep een relatie met seizoensinvloed aantoonbaar, want de BAT activiteit was in de winter veel hoger dan in de zomer.Opmerkelijk was dat deze activiteit een sterkere correlatie toonde met de hoeveelheid gemeten daglicht dan met de omgevingstemperatuur. De BAT activiteit verviervoudigde zelfs in de winter ten opzichte van de zomer bij een kleine groep (16 patiënten) die meerdere malen werd onderzocht.
Sommigen hadden zelfs zomers geen en ’s winters wel BAT activiteit!
De temperatuursinvloed is van belang gezien de opwarming van de aarde en de toepassing van centrale verwarming e.d. De samenhang met de hoeveelheid daglicht is een verrassing voor de onderzoekers. Gesuggereerd wordt dat beïnvloeding van de BAT-activiteit een mogelijkheid biedt bij behandeling of preventie van overgewicht. Proefdieronderzoek suggereerde al dat BAT een beschermend effect heeft tegen obesitas.

Interventiemodel (Auteur)

Interventiemodel

Theoretisch interventiemodel uit mijn koker

(althans rode pijlen en tekst bovenaan).
Horizontaal de seizoenen. Vertikaal het BAT percentage zoals dat in het bewuste artikel is aangetroffen. De zomerteruggang in BAT zou wellicht te beinvloeden zijn door de duisternis (nacht) te verlengen en de temperatuur te doen dalen.Niet dat ik pleit voor een winterslaap in de zomer.Maar hier zijn wellicht toch simpele interventies te bedenken.Ook zijn er kansen rond de wintermaanden. De epidemie van overgewicht rechtvaardigt pogingen, ook al is het onderzoek nog gaande.