Breukscenario 2025

Zorgsector

De enige tientallen genodigden voor de bijeenkomst op 18 april 2011 georganiseerd door RABO bank IJsseldelta neigen merendeels tot het sombere scenario (Breukscenario).

Filmpjes tonen een tweetal uitersten….

Alleman internist (Zwolle):

‘Ik ben bang dat het sombere filmpje een heel pijnlijke realiteit raakt. Het wordt in de zorg steeds meer een fabrieksmatige aanpak. Er is ook een idee-fixe dat die zorg nog steeds inefficient is. We moeten als maar meer productie in steeds minder tijd doen. We zijn de limiet gepasseerd. De individuele tijd die aan een patient besteed wordt is groter. De vraag is groter dan de financiele middelen’.

Scenario’s

Diagnose 2025

Plaats van handeling theater de Spiegel te Zwolle en spreker Michiel van Schaik, mede-auteur van de studie Diagnose 2025 .Een rapport dat gebruik gemaakt heeft van de input van macro-economen, maar ook studies als de Toekomstverkenningen plus een panel van experts. Er zijn een 17  trends geidentificeerd.

Presentator Michiel van Schaik

Treffend ‘pijnlijke realiteit’

Dit sombere secenario wordt al herkend bij veel bijeenkomsten waarbij van Schaik is betrokken. ‘In grote steden zegt men: het is allang zo. We verdringen dat.  Het kan en moet beter’, aldus van Schaik.