Borstkankerzorg en Teamwork

Natuurlijk mag je resultaten van een Promotieonderzoek niet zonder meer vertalen naar de praktijk. Toch wil ik een poging wagen. Tijdens de verdediging van haar proefschrift over de doorbraak methodiek stelt Loes Schouten het volgende:

“De hypothese was dat effectieve teams die onderling goed samenwerken in continuïteit, beter resultaat zouden boeken”

Loes Scholten

In het kader van het onderzoek bleek dat bijvoorbeeld uit een verschil in ligdagen van respectievelijk 9 of 20 dagen.

Een gegeven dat de overigens ook naar voren komt uit literatuuronderzoek.

Mijn stelling is dat het zeer de moeite waard is -gegeven de huidige discussie-  bij borstkankerzorg het belang van de continuïteit van het team, maar ook de onderlinge interactie en omgevingsfactoren te onderzoeken. Het zou mij niet verbazen als deze aspecten minstens zo belangrijk blijken voor het resultaat (outcome) als het volume.

Overigens mag een zekere samenhang wel verondersteld worden, want in een grotere organisatie heerst vaak een betere leerklimaat.

Ik ben zeker benieuwd naar reacties van lezers!