Uitgebeend. Boek over Veestapel en rol Toezichthouder

Grafiek

Marcel van Silfhout

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Bij een grafiek ligt het toch even anders. Wonderlijk hoe dat gaat! In eerste instantie denk ik in een reflex dat de grafiek die Marcel van Silfhout (auteur/journalist) hier omhoog houdt een impressie geeft van de sterk gestegen kosten van de Nederlandse Gezondheidszorg. Met de bedragen (verticale as) in de loop der tijd (horizontale as) afgezet tegen de groei van de bevolking. Maar dat kan natuurlijk niet, want er staan nog een extra gekleurde lijn op het plaatje. Bovendien: de stijging is wel erg exorbitant. De veestapel!

Veiligheid
Een boekpresentatie. De entourage van de bijeenkomst brengt mij op de namiddag van 13 maart 2014 weer snel terug bij de les. We zijn hier in de fraaie Hortus Botanicus, annex het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht. En het gaat hier om de presentatie door Uitgeverij Oostenwind van het kersverse boek Uitgebeend, met als subtitel ” hoe veilig is ons voedsel nog”. De grafiek gaat bij nadere bestudering over de groei van de vaderlandse veestapel, waarbij een opsplitsing is gemaakt per diersoort. En die grafiek is nog meer imponerend dan de bewuste grafiek van de zorgkosten. Maar de relatie met het Ministerie van VWS is er wel degelijk zoals blijkt.

Imponerend

Details

Bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn de getallen over de veestapel exact bekend. Kijk eens naar het bestand over de periode 2000-2012 op de CBS website. De groei van de Geiten versus de groei van het Rundvee. Een kind kan zien dat hier iets wonderlijks aan de gang is. Dat de Q koorts zo heeft toegeslagen (en nog doet in de Gezondheidszorg van 2014) wordt in ieder geval begrijpelijker. En daar zijn we meteen bij een ander topic. De subsubtitel bestaat uit een opsomming van begrippen die de associatie oproepen met vette krantenkoppen en maatschappelijke onrust. Naast Q koorts worden bijvoorbeeld EHEC, Salmonella en Vogelgriep genoemd.
Zoönosen
Deze zijn samen te vatten onder het verzamelbegrip Zoönosen, aandoeningen die van dier op mens overstappen. Ook een fenomeen als antibioticaresistentie valt daaronder. En dat is ook mijn stelling: Uitgebeend mag dan in de boekhandel vaak terechtkomen op de afdeling Voeding (tegenwoordig een enorm aanbod), mijn pleidooi is om de titel ook aan te prijzen onder het hoofdje Geneeskunde en Economie. Maar de constateringen van Uitgebeend dat leest als een trein (nee, niet de FYRA) zijn ook relevant voor de politiek (rol NVWA) en zelfs voor Europa. Het gaat immers over de rol van (grensoverschrijdend) toezicht, besluitvorming en internationale samenwerking. Niet uitgekauwd, maar wel Uitgebeend.

Trailer