De prijs van bloed

Sanquin

Prijzig

Bezuinigen mogelijk

In het Financieel Dagblad van dinsdag 11 april 2011 is een artikel opgenomen van Rob Slappendel en Ris Dirksen, geen onbekenden in de ziekenhuiswereld. Volg de discusssie (of meng je er in)! De auteurs stellen dat flink bezuinigd kan worden op bloed.

(kop: 60 miljoen Euro)

Zij doelen daarbij op transfusies, vooral na een ingreep. Dat laatste is trouwens iets waarbij volgens de auteurs Nederland steeds spaarzamer is. Dat steekt gunstig af tegen de cijfers van onze oosterburen. Echter de prijsstelling per eenheid valt minder gunstig uit ten opzichte van de ons omringende landen. Tot zo ver de auteurs.

Collectie J.T.A. te Gussinklo

Reactie Sanquin

Sanquin beaamt bij monde van woordvoerder Heckert dat het gebruik van bloed (rode cellen) in de afgelopen tien jaar is gedaald. Sanquin Bloedvoorziening heeft dat bij de medisch specialisten steeds gestimuleerd. Het gaat hier tenslotte om bloed dat donors om niet hebben afgestaan. Ziekenhuizen hebben hier ook financieel voordeel bij, want voor elk zakje bloed dat ze niet afnemen, betalen ze niet.
De minister van VWS stelt de prijs van bloedproducten vast en heeft in 2009 opdracht gegeven voor een Europese benchmark. In deze vergelijking door bureau Plexus bleek het Nederlandse prijsniveau 7% boven het gemiddelde te liggen. De verklaring hiervoor is dat er in de Nederlandse prijzen ook kosten voor uitgebreide testen, doktersadvies van Sanquin bij bloedtransfusies en Onderzoek en Ontwikkeling worden verrekend. Dit komt volgens Plexus de hoge kwaliteit van de Nederlandse bloedvoorziening ten goede.
Link
http://www.sanquin.nl/
http://www.fd.nl/artikel/21901440/bloedlevering-ruim-euro-60-mln-duur
http://derekenkamer.kro.nl/seizoenen/seizoen_3_2012/afleveringen/23-02-2012