Bloedstollende Trombosezorg

Protocol

Trombosezorg

‘En de praktijk is, krijg ze maar eens om de tafel”

“Hetzelfde probleem vind je bij externe ziekenhuizen. Er zijn hier patiënten die geopereerd worden in een andere stad. Dan wordt de patiënt hier uitgeschreven en bij de andere trombosedienst ingeschreven, want wij weten niet wat het beleid is rond antistolling bij een ingreep. Het beleid is namelijk overal weer verschillend. Dus wij proberen in zo’n geval helemaal niet eens het protocol te achterhalen. Dat krijg je niet boven water, want wij hebben hier ook al wel drie verschillende protocollen”

Trombose

RIVM

Het bovenstaande is een van de vele bloedstollende citaten in het RIVM rapport over de stand van zaken in de trombosedienst(keten).

In het rapport komt 103 x de term “risico” voor

Overigens niet alleen in negatieve zin, maar het is veelzeggend.De term “keten” wordt 14x en “fout” 2x gebruikt.

Inspectie

De inspectie (IGZ) gaat ervan uit dat de maatregelen en afspraken gericht op een verantwoorde en veilige zorgketen vóór 1 oktober 2011 tot stand zijn gekomen  en uiterlijk op 1 juli 2012 in de praktijk worden gebracht. Deze afspraken en maatregelen gelden voor de inspectie als voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. Zij zullen vanaf  medio 2012 als toezichtsnorm gehanteerd worden bij het beoordelen van meldingen en calamiteiten in de trombosezorg.