Blockbusters niet alleen de oorzaak

Hay Group

Interview 1 september 2010

Harm van Vijfeijken (34) is Leader Life Sciences

Hay Group Nederland

Harm van Vijfeijken

Farmacie

Als management consultant op het gebied van Organizational Effectiveness & HR is hij werkzaam in de Farmaceutische sector in Nederland. Zijn ondersteuning betreft met name de Sales & Marketing kantoren van grote, internationale, farmaceutische bedrijven in Nederland, zoals Roche, AstraZeneca, Pfizer, BoehringerIngelheim. De afgelopen tijd heeft een grote consolidatieslag plaatsgevonden.

Consolidatie

Zo zijn de firma’s Pfizer en Wyeth onlangs samengegaan en is Organon eerst overgenomen door ScheringPlough, dat vervolgens op haar beurt weer overgenomen is door MSD. De wereld waarin de farmaceuten opereren is sterk aan verandering onderhevig. Dat heeft niet alleen met het verdwijnen van de Blockbusters te maken, het krimpen van het aantal producten in de portefeuilles en een minder goedgevulde pipeline.

Kosten

“Ook de oplopende kosten van de gezondheidszorg en daarmee samenhangende wijzigingen in het (politieke) landschap waarin farmaceuten opereren spelen een rol”, stelt Harm van Vijfeijken. Dit noopt farmaceuten enerzijds tot het ontwikkelen van een nieuw salesmodel en neemt de rol van de traditionele artsenbezoeker af.Het betekent heel concreet dat bij de introductie van een nieuw medicament het hoofdbrekens kost om na te gaan hoe de markt bereikt moet worden en wie daarvoor benaderd moeten worden. Anderzijds dwingt dit farmaceuten tot het rationaliseren van hun organisaties en beheersen van kosten, wat nieuw is voor de sector.

Organisatievraagstukken

Harm werk vooral aan organisatievraagstukken die voortvloeien uit deze ontwikkelingen, zoals: herzien van de sales & marketing organisatie, commercial transformation en het begeleiden van reorganisaties als gevolg van fusie of centralisatie van staffuncties.