BIID

Been

Body Integration Identity Disorder

Tijdschrift voor Psychiatrie

“Er geen been inzien om…”: en dan volgt er meestal een of andere krachtige stellingname. Hoewel het zowel negatief als  positief bedoeld kan zijn volgens het Genootschap Onze Taal.  In het Tijdschrift voor Psychiatrie (ook digitaal te lezen) staat een casus beschreven waarbij deze uitdrukking letterlijk en figuurlijk op zijn plaats zou kunnen zijn.

Miniatuur (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

Definitie

Het artikel opent met een definitie van BIID (Body Integrity Identity Disorder). Een zeldzame stoornis waarbij iemand een deel van het lichaam, zoals een ledemaat, op kwellende wijze als ‘lichaams-oneigen’ ervaart, zonder evidente somatische oorzaak.

Amputatie of Verlamming

BIID leidt tot een sterk verlangen tot amputatie of verlamming. De casus betreft een man die na jarenlang wikken en wegen een been heeft laten afsterven, hetgeen leidt tot amputatie. Jaren later blijkt dat de man nog steeds volstrekt tevreden is met deze beslissing!