DICA en Data zijn BIG

Dutch Institute

for Clinical Auditing (DICA)

Al 17 landelijke registraties in de lucht…

Gaat DICA aan schoonheid ten onder? Uit betrouwbare bron hoor ik dat de inzet die nodig is om de 300 parameters per patiënt te registreren een grote druk legt op de ziekenhuisorganisatie. Een ziekenhuisorganisatie die toch al gebukt gaat onder financiële druk. Het is een prachtig systeem, dat is buiten kijf. Vanuit een koepelorganisatie heb ik indertijd als adviserend geneeskundige mede aan de wieg gestaan van dit initiatief. Oogmerk is dat een database wordt opgebouwd rond ziektebeelden. Om daarmee te komen tot beter inzicht en doelmatige, veilige zorg. Op de Homepage van DICA (en de foto hieronder) is duidelijk aan de groeiende lijst van afkortingen af te lezen dat het een succes is.

MDL Masterclass (14 april 2014)

Eric Hans Eddes

De ambities reiken nog verder. Tijdens de MDL masterclass van 14 april 2014 vertelt chirurg Eric Hans Eddes (DICA) iets over de ontwikkeling van de afgelopen 8  jaar. Inmiddels zijn er 17 registraties actief. De online feedback in combinatie met de landelijke benchmark vormt een sterke stimulans. In aanvang is er per traject projectfinanciering, die later regulier moet worden. Er zijn interactieve rapportages. Er is een procedure ontwikkeld ten behoeve van ontsluiting voor wetenschappelijke doeleinden. Ook is er contact met de zorgverzekeraars en de NPCF over inkoop- indicatoren. PROM’s als uitkomstparameters van zorg zijn ook in opkomst.
Op MDL gebied is bijvoorbeeld interessant te weten hoe het staat met met open- versus endoscopische colon (darm) operaties. Maar ook of een endoscopie moet worden afgebroken ten behoeve van een open procedure (zogenaamde conversie).

Agenda:

DICA congres 2014 op 12 en 13 juni. Details.

Overbelast