Bewaren is weggooien

Academisch Erfgoed

Beheer grote uitdaging

Erfgoeddag

Bovenstaande titel heeft Rolf ter Sluis gekozen bij zijn voordracht op 7 oktober 2010 in de grote vergaderzaal van het Universiteitsmuseum Utrecht.Rolf ter Sluis (Groningen) is een van de vier conservatoren die samen het Academisch Erfgoed beheren. Zijn voordracht maakt onderdeel uit van een programma “Erfgoeddag”, georganiseerd door Mart van Lieburg (Hoogleraar medische geschiedenis te Groningen en Rotterdam) en mevrouw Reina de Raat, conservator medische en tandheelkundige collecties van het Universiteitsmuseum Utrecht.

Rolf ter Sluis (Rijksuniversiteit Groningen)

Duizenden objecten

Conservator Laurens de Rooij (van Museum Vrolik AMC) voert ons mee op een ontdekkingsreis door zijn duizenden objecten waarvan hij de herkomst soms op ingenieuze wijze heeft weten te achterhalen. Hij toont  verloren gewaande voorbeelden uit de vermaarde Klinische School.

Laurens de Rooij (AMC)

Pijnlijke keuzes

Belangwekkend is dat er keuzes moeten worden gemaakt, die soms pijn doen. Wat te doen met het aanbod van een CT-scanner? Er zal worden gestreefd naar intensief contact met “het veld” om deze keuzes verantwoord te maken.

Laurens de Rooij geflankeerd door Reina en Mart

Websites

:
www.academischerfgoed.nl
www.medischerfgoed.nl
www.tandheelkundigerfgoed.nl (nog in voorbereiding)