Bergrede

Bergrede en zaligsprekingen

17 januari 2012, Dominicanenklooster Zwolle

Wat geloven wij nog?

Tom (Thomas) van den Beld is secretaris van de Mariënburgvereniging. Hij is even ’terug van weggeweest’ :  50 jaar geleden is hij immers vanuit Amsterdam naar Zwolle gekomen, waar hij hier in het Dominicanerklooster als jong frater het habijt heeft gedragen. Na de studie is hij toch weer naar huis gegaan. Een kwestie van hormonen. Voelt zich echter nog steeds Dominicaan. Dominicanen en ex-dominicanen hebben ook nog geregeld een reünie. Na een loopbaan in het onderwijs is hij weer theoloog geworden en inmiddels gepensioneerd. De Mariënburgvereniging is In 1983 opgericht. Deze is destijds vernoemd naar een gebouw in Den Bosch waar men samen kwam. Er was een ommekeer in ons land na het Vaticaans concilie 2. De Mariënburggroep (2000 leden) houdt de idealen levend of probeert ze levend te maken. Dat doet zij door congressen, website en een blad. Ook geloofsgroepen, waarvan er een aantal nog steeds actief zijn. De vraag staat centraal: wat geloven wij nog. Hoe? Dit is uitgemond in een congres in oktober 2011. Veel gespreksgroepen zijn sindsdien blijven bestaan.

Aanleiding? Brochure!

Waarom dit onderwerp? Er is een brochure gemaakt. Daarin hebben vier mensen ieder een artikel geschreven met de eigen visie op het geloof. Een Credo. Tom (als een van de auteurs)  ziet zelf de Bergrede en de Zaligsprekingen in als wezenlijk voor het geloof. Het is toepasbaar op ons geloven in de huidige geseculariseerde maatschappij. In de Randstad, waar Tom als theoloog actief is, komt hij om de haverklap in gesprek met allerlei mensen. Onlangs nog: waarom geloof je nog in die kabouters vroeger een filosoof letterlijk. Hoe kijkt de samenleving tegen Christelijk geloof aan. Wat kan dat betekenen voor de samenleving van vandaag de dag.  Indien er geen diepere visie is, denkt Tom dat er sprake is van een samenleving in ontbinding. Het Evangelie van Jezus Christus is actueel. Wel verduisterd door jarenlange geschiedenis (2000 jaar) met goed en kwaad. Er zijn ” aanslibsels ” naast de waarheid, die je altijd tegen het licht zult moeten houden. In menselijke termen en woorden verwoordt Jezus wat God bedoelt. Geloven heeft volgens Tom altijd te maken met de Medemens. Kijkend naar de woorden van Jezus Christus. Diepere dimensie. Culminatie in de liefde. God is liefde. Dat is mijn geloven/degene die daar achter zit. Alles daaraan afmeten. Als liefde er niet bij betrokken is, deugt het niet.

Israel februari 2008

Bergrede

De Bergrede beschouwt hij als de Grondwet van het Christendom. Hij leest een stukje voor van de Bergrede . Het gaat over de armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen. Gij zijt het zout der aarde, het licht van de wereld. Iedereen heeft de drive om rechtvaardig te willen zijn. Een levende bron is de liefde. Ik ben met jullie. Niet iets abstracts. Niet kennen, maar ” weet hebben”. Ervaren dat bron in ons leven zit. De zaligsprekingen! Arm (pauvre de coeur)  als levenshouding. Je richten op welzijn anderen (individueel en collectief) is de basis voor alles!  Treurenden: authentiek; het toelaten verdriet, pijn en troost. Beter begrip voor de zwakte van anderen. De zachtmoedigen: niet de softies. ” In de klem zitten “. Machtelozen, armoede, bekommeren  om vernederden. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Vertrouwen in plaats van uitbuiting, gerechtigheid ,barmhartigheid: actueel. Mee- en invoelen. Vervolging: tegen de stroom oproeien als Christen. Je moet er iets voor over hebben. Evangelie ernstig nemen. Vredestichters. Maatschappijgebouw met vertrouwen omgeven. Bron van zaligsprekingen. Bron van de liefde als basis. Zo radicaal mogelijk.

Spreekt het aan?