Bacteriofaag letterlijk bacterie-eter


     Bacteriofaag Veelbelovend

Bacteriofaag betekent letterlijk bacterie-eter. Een veelbelovende ontdekking een eeuw geleden. Namelijk dat het mogelijk bleek om schadelijke bacteriën uit te schakelen. Een ontwikkeling die een boost kreeg door het werk van de oorspronkelijk Frans-Canadese onderzoeker Felix d’Herelle, enige tijd aan het Pasteur Instituut verbonden. Zijn levensloop is in een boeiende biografie beschreven.


Hoogleraar Wolff
In Nederland had d’Herelle een volger in de persoon van Hoogleraar Wolff, van oorsprong oogarts en later onderzoeker op dit terrein (en nog weer later voedingsmiddelen).  Zie bijvoorbeeld artikel in het Nederlandse vakblad NTvG:

Utrecht
Als op de website op de auteursnaam wordt gezocht komen er vele tientallen publicaties in beeld. Nog vrij jong (59) kwam L.K. Wolff in zijn woonplaats Utrecht op 17 juni 1938, dus kort voor de Tweede Wereldoorlog te overlijden. Zijn eveneens joodse echtgenote kwam echter om in 1942 in het concentratiekamp Theresienstadt.


Opleving
Het onderzoek naar bacteriofagen kwam tot stilstand in de westerse wereld. Een tijd lang fungeerde in Parijs nog een Instituut (Le laboratoire du Bacteriophage). Zie enveloppe (collectie auteur). Binnen de Sovjet-Unie bleef er opmerkelijk genoeg een onderzoekscentrum (Tiflis) actief, waar D’Herelle heeft gewerkt. Door de opkomst en het succes van antibiotica verdwenen de bacteriofagen van het toneel. Totdat de resistentieproblematiek (resistentie tegen gangbare antibiotica)  ons herinnert aan de bacteriofagen. Ook andere eigenschappen van bacteriofagen (expressie van antistoffen op bacteriofagen) zorgen thans voor een opleving.

Meer weten? Dan hoor ik het graag.

Met dank aan Reina de Raat