Allemaal Beestjes

Jop de Vrieze

Human Microbioom Project

De man van de (grote) boodschap!

Dit bericht wil meer zijn dan louter een boekbespreking van’Allemaal Beestjes‘. Even terug naar vorige week, naar het Haagse Vredespaleis. Door Europa, maar ook de WHO (World Health Organisation) wordt de oorlog verklaard aan de (multi)resistente bacteriën. Op 25 en 26 juni 2014 is er een Ministeriele Conferentie onder leiding van minister Edith Schippers en staatssecretaris Sharon Dijksma over een Europees actieplan. Met als absoluut hoogtepunt het relaas van Daphne Deckers over haar grimmige persoonlijke ervaringen met E.Coli. Titel van een slotverklaring:  Joining Forces for Future Health.

Daphne Deckers tijdens de Ministeriele Conferentie (25 juni 2014)

Paradox

Ook de recente publicatie Uitgebeend ademt een sfeer van strijdvaardigheid naast ook een oproep tot een ’terugkeer naar de natuur’. Hoe anders is dan de sfeer in het boek ‘Allemaal Beestjes‘ van journalist Jop de Vrieze! Een boek, waarin hij haast liefdevol spreekt over een vorm van symbiose (pagina 34) met zijn micro-organismen. Volgens de ‘hygiëne hypothese’ leidt juist te weinig contact met micro-organismen in de vroege jeugd tot latere problemen zoals allergie. En zo zitten we al volop in een discussie die met vaardige pen door Jop wordt beschreven. Hij zoekt daarbij beslist de grenzen op (als proefpersoon!) en noemt de dingen bij de naam. Hij maakt het zich niet gemakkelijk, want het is een terrein dat sterk in beweging is.

Microbioom

Denk maar eens aan het begrip Poeptransplantatie.  Zo’n 80 deskundigen zijn volgens de inhoudsopgave door Jop geraadpleegd. Het boek geeft nuttige achtergrondinformatie voor ieder die deze nieuwe ontwikkelingen wil kunnen duiden. Zo lezen we dezer dagen in Medisch Contact dat de gezamenlijke bacteriële samenstelling van urine (ook wel microbioom genoemd) voorspellend is voor wat betreft de succeskans van een IVF procedure. Maar het boek spreekt ook over Genetica, Colitis, Probiotica en bacteriofagen om maar eens wat begrippen te noemen.  De trias Medicatie-Bacterie-Voeding is goeddeels nog een ‘black box’. In het boek ook verwijzingen naar filmpjes op YouTube, waarvan Jop er zelf ook een vervaardigde:

Razendsnel

Voor de diehards is er zelfs een kennistoets in de vorm van een puzzel achterin. Kortom, dit boek is een must. Over een jaar of twee is m.i. de tijd alweer rijp voor een herziene versie, want de ontwikkelingen gaan razend snel.