Bacterie embedded

Roel Coutinho

RIVM in de pers

Onderdeel Meubilair

In de NRC van woensdag 31 augustus 2011 geeft Hoogleraar Marc Bonten repliek op het RIVM. Immers in de pers wordt de indruk gewekt dat het RIVM  bij monde van Roel Coutinho een pleidooi houdt voor een verplichte registratie van uitbraken van micro-organismen.

Onjuiste  veronderstelling aldus Harald Wychgel (RIVM)

Het RIVM heeft alleen de discussie op gang willen brengen. Zie bijvoorbeeld een eerder artikel in Medisch Contact (hier). Want dat er iets dient te gebeuren is wel duidelijk.  Waar zit de regie?  Uitbraken beperken zich steeds minder tot afzonderlijke ziekenhuizen. Patiënten worden overgeplaatst, zijn meer mobiel enzovoorts. Als je het artikel van Marc Bonten goed doorleest blijft de blik hangen bij een zinsnede ‘De bacterie hoort dan bij het meubilair’. De journalist heeft dit vast juist opgetekend uit de mond van de Hoogleraar, die betrokken is bij de perikelen in het Maasstadziekenhuis.

Bron: NRC 31 augustus 2011

Embedded

Hoe waar is immers deze uitspraak! “De bacterie hoort dan bij het meubilair” van het ziekenhuis. Dat is inmiddels aangetoond door het meten van de bioburden (lees hier) en inventarisatiekweken. Maar niet alleen op de vaste inboedel overigens . Ook de computer hardware, beeldschermen, toetsenborden, tablets.  Die trouwens ook steeds meer mobiel blijken. Hoe onlogisch het soms toegaat met ‘devices’ laat deze foto (ontleend aan TVZ)  zien. Een volledig ‘ingepakte” verpleegkundige laat een gehandschoende hand gaan over een device (tablet?) dat vast de hele ronde meemaakt.

En dat stampvol micro-organismen zit

Decubitus

Zorgvisie (September 2011) meldt (‘Krachtig aan kop’) dat medewerkers uit de GGZ zorg de iPADs mee naar huis mogen nemen om daarmee ervaring op te doen.Wijkverpleegkundigen kunnen volgens dit artikel ook bijvoorbeeld foto’s doorsturen van decubituswonden. Prachtig. Gebruik uw fantasie en bedenk wat dit betekent voor de transmissie van micro-0rganismen….