Zeg eens eHealth, azM

Ronduit geschrokken ben ik over wat er gebeurt bij azM

Auteur van deze column dringt aan op moratorium

Ik vind dat Frank van Wijck  een follow-up dient te geven over datgene waarover hij destijds berichtte in magazine Arts en Auto. Hoe kijkt hij daar nu tegen aan? Destijds ben ik met hem de discussie aangegaan. Inmiddels heb ik mij nader georienteerd. Volgens mij geeft het azM hier geen goed voorbeeld. Is dat nu een academische aanpak? Waar blijft de veelgeroemde internationalisering, meer concreet de samenwerking met Aken en Leuven? Vraag eens naar de afwikkeling collega Frank van Wijck!! Vraag de patient!! Ik sta nog steeds achter mijn stellingname dat je zo innovatie niet bevordert! Misschien is het nog niet te laat? Bovendien moet de disruptieve impact van eHealth bij de besluitvorming betrokken worden.

Markt Maastricht  (Wasogbal2011)

————————————————————————————————————————————-

Dit bericht dateert van 31 januari 2011

Er woedt een discussie over concentratie van zorg. Wat is topreferente zorg, wat zijn precies de argumenten tot concentratie (met als consequentie sluiting van afdelingen). Frank van Wijck besteed hieraan aandacht in de meest recente uitgave van het magazine “Arts en Auto“.

Frank van Wijck vindt dat ook financiele motieven een rol mogen spelen

Het voorbeeld (sarcoidose) is volgens mij slecht gekozen.
Sarcoidose is een frequent voorkomende aandoening, die vaak geen enkele behandeling behoeft. Omdat de pathogenese onduidelijk is en de meer complexe vormen wel behandeling behoeven, kun je een koppeling met onderzoek goed voorstellen. Ik wil een pleidooi houden voor de -niet vrijblijvende- inzet van eHealth (dokter-dokter) voor dit type problemen Ik moet er niet aan denken dat in een algemeen ziekenhuis de expertise rond sarcoidose verdwijnt. Dan ontstaat een lappendeken met gaten. In de “beschouwende” disciplines is het toch wat anders als bij de Heelkunde, waarbij de expertise tijdens een operatie aanwezig moet zijn. Het goede voorbeeld van de Oncologie waarbij kennis “onLine” wordt gedeeld is navolgenswaardig. Dat maakt ook de internationalisering waarvoor Van Wijck pleit mogelijk.
Kortom, de patient is meer gebaat met een innovatieve aanpak dan steeds maar te moeten kiezen met de voeten.

sarcoidosis Pictures, Images and Photos

Zie de reactie van de Belangenvereniging:

Aan alle leden van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

Betreft: mogelijke opheffing kenniscentrum voor sarcoïdose in het azM in Maastricht,

Amsterdam, januari 2011

Zeer geacht lid,
Zoals u wellicht al via de media hebt vernomen staat het voorbestaan van het kenniscentrum voor sarcoïdose in het azM (Academisch Ziekenhuis Maastricht) in Maastricht ter discussie. Als bestuur van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland merken wij dat dit bericht bij veel sarcoïdosepatiënten logischerwijs voor onrust zorgt.
Vanwege het grote aantal sarcoïdosepatiënten dat behandeld wordt in Maastricht, maar zeker ook vanwege de onderzoeken die er gedaan worden naar (de oorzaak van) sarcoïdose is het voorbestaan van het kenniscentrum voor alle sarcoïdosepatiënten van wezenlijk belang. De SBN zal zich dan ook hevig verzetten tegen deze zeer ongewenste ontwikkeling.
Omdat er, naast het kenniscentrum voor sarcoïdose, ook andere afdelingen ter discussie staan die ook voor mensen met andere aandoeningen van belang zijn, hebben wij als verenigingen onze krachten gebundeld en samen met het Astmafonds en de Longfibrose patiëntenvereniging een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur van het azM.
In deze brief hebben wij onze grote bezorgdheid en verbazing geuit over het voorgenomen besluit en hebben wij aangegeven dat wij graag op zeer korte termijn in overleg zouden gaan met het ziekenhuis om tot een zorgvuldig besluit te komen met een oplossing die voor alle betrokken zo acceptabel mogelijk is.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten

Bestuur Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland.