Arts moet meer praten

Marcel Levi

AMC

Proof of concept

In Trouw van 27 oktober 2012 staat een opmerkelijk bericht. AMC Bestuursvoorzitter Prof. Marcel Levi gaat de zorg vereenvoudigen. Een praktische vertaling van de stellingname van voormalig minister Klink. De vereenvoudiging zal gestalte krijgen in de kliniek en eerst op de afdeling Geriatrie en Gynaecologisch Oncologie. De behandelregie moet in de handen komen van een arts of multidisciplinair team. Waarom de keuze voor deze afdelingen? Die is volgens het artikel gemaakt omdat daar de artsen animo toonden. Opgemerkt wordt dat er al verzekeraars zijn die daarvoor ook voelen.

Nurse Led Clinic

Analyse

Het lijkt mij een goede zaak toe, alhoewel het uitdagender zou zijn als niet alleen de nadruk wordt gelegd op de behandeling, maar vooral ook op diagnostiek. Immers steeds geavanceerder onderzoekstechnieken leiden tot het vinden van meer ‘afwijkingen’. Vervolgonderzoek en soms zelfs doorverwijzing en behandeling lijkt soms onvermijdelijk, maar is lang niet altijd strikt nodig. Op de polikliniek kan dit inzicht ook een waardevolle aanpak blijken. Misschien is het de eerste opstap naar het ‘doctor’s hospital’ (Zie Medisch Contact van 26 oktober 2012) of zelfs een Nurse Led Clinic (NLC)? Keep it simple.