AOA

Acute Opname Afdeling

Kwaliteit> en kosten<

Wat is een AOA?

Een AOA is voor spoedpatiënten een specialistische afdeling, waar ze maximaal 48 uur verblijven. In deze periode wordt een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. In een groot aantal gevallen blijkt de patiënt na die 48 uur al naar huis te kunnen. Kan dat niet, dan wordt de patiënt (gepland!) doorgeplaatst naar een gewone afdeling. Deze manier van werken blijkt én de kwaliteit van zorg te bevorderen én leidt tot minder kosten omdat een deel van de patiënten sneller naar huis kan.

Netwerk

Een aantal ziekenhuizen heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een Acute Opname Afdeling (AOA). Patiënten die met spoed worden opgenomen komen op een dergelijke afdeling terecht. Heeft een ziekenhuis geen AOA, dan worden spoedpatiënten verspreid over ‘gewone’ verpleegafdelingen. Op die afdelingen verstoort de acute patiënt de dagelijkse werkplanning met alle risico’s van dien. Op een symposium over dit onderwerp gaf onder andere de IGZ haar visie op de acute zorg en werden de resultaten van de benchmark gepresenteerd.

Organisatie

Eenduidige richtlijnen en uniformering werkwijze. De Inspectie benadrukt het belang van een goede organisatie van de acute zorg in Nederland en het formuleren en hanteren van duidelijke richtlijnen en procedures. Uit resultaten van onderzoek in verschillende landen, onder andere de Verenigde Staten en Australië, blijkt dat de acute zorg gebaat is bij een goede AOA. Het verkort de ligduur, vermindert het aantal heropnames en kan uiteindelijk ook leiden tot minder sterfgevallen. Daarnaast is continuïteit in de bezetting van belang. Het moet niet zo zijn dat specialisten ‘het er even bij doen’. Acute zorg verdient prioriteit. Dat in combinatie met verbetering van de kwaliteit op de SEH’s kan het niveau van de acute zorg aanzienlijk verbeteren.

Benchmark

Ook uit de benchmark (vergelijking van Nederlandse ziekenhuizen met een AOA) blijken bovenstaande resultaten. Daarnaast blijkt uit de benchmark dat een goed georganiseerde AOA het aantal opnamestops in een ziekenhuis drastisch kan verminderen. De diagnostiek gebeurt sneller op een AOA waardoor er eerder een goed behandelplan is en de patiënt in meer dan 95% van de gevallen direct op de juiste afdeling terecht komt. Zowel de patiënt- als medewerkerstevredenheid is hoger op een AOA. Tot slot zijn ook de patiënt en medewerker op de andere afdelingen in het ziekenhuis gebaat bij een AOA omdat er daar meer rust is in het dagelijks werk.