Einde Antibiotica in zicht

Resistentie

Antibiotica paradox

Botsende belangen

De titel van het boek van de hand van Journalist Rinke van den Brink luidt voluit ‘Het einde van de Antibiotica’. Hoe bacterieen het winnen van een wondermiddel, als thema een primeur volgens de uitgever. De officiele presentatie maakte onderdeel uit van het symposium ‘Antibiotic Resistance’ op 5 maart 2013 in de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.

Primeur

Begrippen als Klebisella, Q koorst en EHEC zijn onderdeel van ons collectief geheugen geworden. Nu dan in boekvorm een terugblik, maar tegelijk een vooruitblik door de inbreng van tal van (internationale) deskundigen die door Rinke van den Brink aan de tand zijn gevoeld. Geen moeite was teveel. Het boek  kon tot stand komen dank zij een subsidie van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. De 10 hoofdstukken (in totaal telt het boek ruim 400 pagina’s) vormen samen een spannend boek, dat zoals Rimke zelf zegt “Door een toevalligheid is ontstaan”.  Ik denk dat het niet zo toevallig is, maar het bewijs dat hij een uitstekend journalist is, zoals de  luisteraars van het NOS journaal zullen beamen.

Rinke van den Brink (KNAW)

Antibiotica Paradox

Een merkwaardig feit kwam tijdens het symposium naar voren en wordt ook in het boek toegelicht. In Nederland is de humane gezondheidszorg steeds zuiniger met antibiotica, maar de veterinaire geneeskunde behoorde jarenlang tot de wereldtop wat betreft het gebruik van antibiotica. Een schijnbare paradox! Echter de economische belangen van de veterinaire sector in Nederland zijn enorm. Als groeibevorderaars worden antibiotica niet meer voorgeschreven (al rept Rinke over een illegaal circuit).

One Health

Het inzicht dat humane en veterinaire zorg nauw verbonden zijn is vooral iets van de laatste jaren. De Q koorts (geit<>mens) is daaraan debet. Maar ook de uitwisseling van resistente bacterieen blijkt een toenemend gevaar. De ‘One Health’ beweging vormt een tegenwicht. Nieuwsgierig geworden? Dan snel naar de boekhandel!