Resistentie Antibiotica

AMR

Anti-Microbial Resistance

Meer dan 90% van de antibiotica buiten het ziekenhuis

Een interessante meeting op een al even interessante locatie. Op 28 februari 2014 rapporteert in het Trippenhuis te Amsterdam een consortium over het Project APRES. Een acroniem voor een hele mondvol. Het is de terugrapportage over een project rond antibioticaresistentie van bacteriën (de eerste lijn) binnen Europa. In het jargon spreekt men trouwens over AMR, ook al een acronym. Het Trippenhuis is de thuisbasis van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen). Antibioticaresistentie is een uiterst relevant onderwerp. Iedereen schrikt nog op bij de naam Maasstadziekenhuis, dat destijds zeer negatief in het nieuws kwam vanwege een resistente bacterie. Minder bekend is echter dat meer dan 90% van de antibiotica buiten het ziekenhuis worden voorgeschreven. Maar daarover is tot nu toe opmerkelijk weinig onderzocht! APRES heeft daarin verandering gebracht.

François Schellevis (Nivel)

Q-koorts

Peter Groenewegen (directeur van het organiserende NIVEL, het vaderlands onderzoeksbureau voor de eerste lijn) kondigt een reeks voordrachten aan. Philip van Dalen geeft de aftrap namens minister Schipper (VWS). Hij legt meteen de verbinding met de uitbraak van Q koorts, die in ons land een omslag teweeg heeft gebracht. De gevaren van de overdracht van ziektes van dier op mens (zoonose).  Hij benoemt 5 aandachtspunten:
Surveillance en research; voorzichtig gebruik van antibiotica; infectie preventie; ontwikkeling nieuwe antibiotica; Internationale inspanning. Dit zijn de aandachtspunten waar het ministerie van VWS op inzet.

Woordvoerder VWS

APRES

Het consortium heeft zich met vier deelopdrachten beziggehouden: literatuur onderzoek (meta-analysis); onderzoek naar resistentiepatronen (Staphylococcus); voorschrijfpatronen (prescription patterns) in de deelnemende landen en het vergelijken van behandelrichtlijnen (guidelines). Het is niet nieuw, maar opvallend zijn steeds weer zeer grote verschillen tussen landen onderling op allerlei onderdelen. Het lijdt geen twijfel dat er ook een après is na APRES.