Annemiek Linn

Therapietrouw

Tailored Communication

Dissertatie 14 juni 2013, Annemiek Linn, UvA,

Annemiek Linn krijgt tijdens en na de verdediging van haar proefschrift van alle kanten lof toegezwaaid. Zoals co-promotor van Weert uitlegt in haar laudatio (lofrede) is Annemiek Linn er in geslaagd zowel opzet als uitvoering van het onderzoek met succes te voltooien. Geen geringe opgave om verpleegkundigen, maar ook ziekenhuiscommissies mee te krijgen. Inmiddels staan een vijftal publicaties in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften op haar naam.

Laudatio (Dr. van Weert)

Waar gaat het om?

Zoals Annemiek Linn vooraf gaande aan de verdediging van haar proefschrift aan het massaal opgekomen publiek uitlegt, is het zaak om gelijktijdig bij een interventie (hetgeen starten met medicatie is) belemmeringen uit de weg te ruimen. Die belemmeringen kunnen zeer divers zijn en ook wisselen per persoon. Bijvoorbeeld zorgen over bijwerkingen. Dat vereist dus maatwerk (tailoring) en om dat te illustreren is de omslag van het proefschrift voorzien van een pentekening die verwijst naar het werk van een coupeuse (paspop en meetlint). Het onderzoek in de kliniek betrof met name patiënten die behandeld moesten gaan worden met immuunsuppressiva vanwege IBD (inflammatoire chronische darmziekten). Verpleegkundigen kregen daartoe een communicatietraining, maar ook was er een website,werd gebruik gemaakt van vragenlijsten en -belangrijk- werd gebruik gemaakt van tekst SMS. Kortom, een multimediale aanpak.

Multimediaal

Oorzaak of gevolg

Naast enigszins te verwachten uitkomsten (patiënten tevreden over meer  aandacht), zijn er ook onverwachte bevindingen. Meer betrokkenheid leidt ook tot meer bezorgdheid bij de patiënt. Een terechte vraag van professor Beentjes is vervolgens of hier oorzaak en gevolg mogelijk zijn omgedraaid?  In de verdediging erkent Annemiek Linn dat een correlatie niet hetzelfde is als causaliteit. Kortom, er is nog onderzoek te doen en dat zal zij dan ook ter hand nemen.

Verdediging

Leiderschap

Hoe nu verder? Even wordt in het betoog het werk van Marcia Vervloet (NIVEL) aangehaald.  Zij promoveerde zeer onlangs op een studie over ondersteuning (met slimme pillendoos) bij patiënten met diabetes type 2.  Naar mijn smaak zou het een stap vooruit betekenen indien de twee kersverse doctors samen een vervolgstudie opzetten. Dat kan zijn bij diabetes type 2 of bij IBD (of allebei!). Maar ook bij epilepsie (zie mijn website). Daarbij kan textmessaging (immediate en/of delayed) in combinatie met pillendoos ondersteuning mogelijk de gewenste synergie (1+1 = 3) teweegbrengen.  Indien dan ook nadrukkelijk gewerkt wordt aan meer  participatie van behandelaars (zeg maar eHealth) , kan vast de ‘winst’ worden verzilverd. Er is dan een businesscase. Zorgverzekeraars zien graag een toename van adherentie van ruim 20%, die zich vertaalt in een toegenomen gezondheidswinst. Daarnaast is ook substitutie belangrijk.  Bijvoorbeeld een controle afspraak die kan komen te vervallen of een spoedopname die kan worden vermeden. Door in te zetten op grootschaligheid, kunnen de kosten van de interventie verder worden teruggebracht. Nadrukkelijk stel ik dat daartoe in Nederland meer risico en leiderschap genomen dient te worden. Nederland bevindt zich op dit terrein in de kopgroep. Er zijn kansen en uitdagingen voldoende. Deze passen geheel in het beoogde innovatie klimaat. Reacties worden bijzonder op prijs gesteld!!