Andere tijden: discriminatie

Gastarbeiders

Discriminerende opmerkingen over gastarbeiders

Andere Tijden…

” Wij gaan Thomassen Jonassen”, dat was het dreiglied waarmee het opgetrommelde publiek uit het “Oude Westen” van Rotterdam zaal Odeon verliet in september 1971. Bedoeld werd burgemeester Thomassen van Rotterdam. Als medisch student woonde ik destijds in de Bloemstraat (de betreffende huizen zijn inmiddels afgebroken). De gratis Centrumgids hield ons op de hoogte. De de huis aan huis krant meldde (vergroten? Dubbel klik!):

Centrumgids

De Centrumgids 16 september1971 Collectie Jan Taco te Gussinklo

“Buurtvergadering Oude Westen

beefde van verontwaardiging”

Odeon

de krant meldt verder “de grote buurtvergadering die in Odeon plaatsvond zal voor de bevolking van het Oude Westen ongetwijfeld als een van de meest legendarische de geschiedenis ingaan. Er was een massale opkomst. Er hoeft over het verloop van deze bijeenkomst dan ook beslist niet langdurig meer uitgewijd te worden. Iedereen weet zo langzamerhand wat er aan de hand is in het Oude Westen”. Gerrit Sterkman van de Actiegroep ging de overheid vurig te lijf. “Ze moeten maar eens minder aan de defensie gaan denken, tenslotte hoef je met vliegtuigen die oude krotten niet te verdedigen”. En verder “knappe kerels zijn het hoor, ze verstaan de kunst een jaar lang met je te lullen en nog niets te zeggen“. Hij werd luid bijgestaan door de honderden aanwezigen.
Overigens was de houding ten opzichte van de gastarbeiders wisselend in de zaal. De actiegroep alsmede de Stichting Pro Gastarbeider wezen er met klem op dat alleen dan de resultaten kunnen worden geboekt indien er samen met de gastarbeiders wordt gestreden. Er volgden uiteindelijk zes eisen van de Aktiegroep. Deze eisen vonden grote instemming bij de aanwezigen.

Emoties

Een tweetal foto’s, waarvan er één wordt weergegeven, onderstreept de emoties die vrijkomen. De krant weet op de voorpagina eveneens te melden dat in opdracht van minister B.J.Udink  (Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening) een splinternieuwe werkgroep wordt gevormd, die tot taak zal hebben na te gaan hoeveel buitenlanders in de wijk het Oude Westen woonachtig kunnen zijn. Tevens zal de toekomstige werkgroep de leefbaarheid in de saneringswerken moeten gaan onderzoeken. Hetzelfde zal gaan gebeuren in nog drie andere grote steden.