Alzheimerpatient Digitaal

VUmc Alzheimercentrum

Digitaal portaal

Alzheimerpatiënt zelfregie en keuze

VUmc Alzheimercentrum lanceert op 17 januari het digitale patiëntenportaal. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van demente patiënten en hun naasten om meer grip te krijgen op hun ziekteproces. Het portaal biedt de mogelijkheid om online in contact te komen en onderling ervaringen uit te wisselen. Vooral voor de groep jonge dementiepatiënten (tot 65 jaar) is deze community van groot belang. Daarnaast geeft het portaal uitgebreide informatie over verschillende vormen van dementie en ondersteuning voor patiënten en mantelzorgers bij het omgaan met de ziekte in de dagelijkse praktijk. In de nabije toekomst kan men ook online vragen stellen, medische correspondentie inzien, digitaal een afspraakverzoek inplannen of kiezen voor een videoconsult op afstand.

VUmc

Landelijk expertisecentrum

VUmc Alzheimercentrum is een landelijk expertisecentrum voor patiënten met dementie. Jaarlijks ontvangt VUmc 500 nieuwe patiënten, van hen komt 70 % van buiten de regio Amsterdam en 70 % voor een second opinion. Voor deze kwetsbare, vaak minder mobiele mensen is contact op afstand zeer wenselijk. De vaak jonge populatie die bij het VUmc Alzheimercentrum onder behandeling is staat nog midden in het leven en heeft behoefte aan zelfregie en lotgenotencontact over onderwerpen als werk en kinderen. Daarnaast hebben zij te maken met een ziekte die in toenemende mate leidt tot afhankelijkheid van zorg en uitsluiting van het maatschappelijk leven. “Zolang er geen oplossing voor de ziekte is, hoop ik dat de informatie en gesprekken op dit forum bijdragen dementie beter te begrijpen en een stukje dragelijker te maken”, aldus mevrouw Wetsteijn, mantelzorger patiënt VUmc Alzheimercentrum.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het digitale patiëntenportaal voor Alzheimerpatiënten VUmc is tot stand gekomen op basis van wensen van patiënten zelf en intensieve samenwerking met Ketting Partners en VitalHealth Software. De ontwikkeling van het project is financieel mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Zorgverzekeraar ONVZ heeft bijgedragen aan het bekostigen van de webredactie.