Alysiszorggroep.nl HON Certificaat

De Alysis Zorggroep heeft voor www.alysis.nl het HON Certificaat ontvangen. De HONcode, Health On the Net Foundation’s, is een internationaal initiatief om de kwaliteit van medische informatie op het internet te verbeteren. De HON Foundation heeft www.alysis.nl gecontroleerd en waar nodig nog enkele aanpassingen aangegeven. Nu is de site in volledige overeenstemming met de HONcode bevonden en heeft deze het HON certificaat ontvangen.

HON Foundation

De Health On the Net (HON) Foundation is een Zwitserse organisatie. In 1995 heeft zij de HON-code opgezet voor medische en gezondheidssites. Doelstelling was een code op te zetten waardoor een duidelijk onderscheid zou kunnen worden gemaakt tussen sites met onafhankelijke en sites met commerciële informatie. De HON-code is een zelf-regulerend, vrijwillig certificatie systeem. Op dit moment is dit de code die wereldwijd het meest wordt gebruikt.

HON-code
De acht criteria waarop websites voor de HONcode worden beoordeeld zijn:

1. Deskundigheid
Het medisch of gezondheidsadvies dat wordt gegeven op deze site, mag alleen worden gegeven door medische of op gezondheidszorggebied opgeleide professionals, tenzij duidelijk is vermeld dat het advies afkomstig is van een niet-medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.

2. Aanvullend
De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patiënt of de bezoeker van deze site.

3. Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de patiënt of de bezoeker van een medische of gezondheidszorgsite, inclusief hun identiteit, moet door de website worden gerespecteerd. De makers van de site dienen zich te houden aan de privacywetgeving.

4. Bron
Informatie op deze site moet, waar mogelijk, worden voorzien van de bron van informatie en, waar mogelijk, van HTML links naar die data. De datum waarop een pagina het laatst is herzien moet duidelijk worden aangegeven (bijvoorbeeld onderaan de pagina).

5. Bewijzen
Alle beweringen die worden gedaan over de voordelen en resultaten van behandelingen, commerciële producten of diensten moeten worden ondersteund door evenwichtige bewijzen op een manier zoals dat ook is aangegeven onder punt 4.

6. Duidelijkheid
De ontwerpers van deze site moeten hun uiterste best doen om de aangeboden informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven, en contactadressen vermelden voor bezoekers die op zoek zijn naar verdere informatie of hulp. De webmaster vermeldt zijn of haar e-mailadres duidelijk op de site.

7. Sponsoring
Sponsoring van deze site moet duidelijk worden aangegeven, inclusief de namen van de commerciële en niet-commerciële organisaties die hebben bijgedragen aan de ondersteuning, diensten of informatie voor deze site.

8. Openheid in advertentie en redactioneel beleid
Wanneer advertenties een bron van inkomsten vormen, moet dat duidelijk op de site worden vermeld. Een korte beschrijving van het gevoerde advertentiebeleid wordt gepubliceerd op de site. Advertenties en andere promotiemateriaal moet zodanig worden gepresenteerd dat de bezoeker duidelijk het onderscheid kan maken met de redactionele inhoud.

www.alysis.nl voldoet aan alle richtlijnen van de HONcode en staat daarmee voor betrouwbare informatie over gezondheid.