Alternatief goedkoop verhaal

Op de radio gaf auteur Baars commentaar:  “Hier liggen grote kansen voor Klink cq. zijn opvolger om bezuinigingen in te boeken”. Dat gaat mij veel te ver!
Volkskrant 08 juni 2010
De bevindingen zijn duidelijk, maar de conclusies gaan mij echt te ver.Ook al houden de onderzoekers slagen om de arm. Zeker is het minder sterk dat Baars zelf een voorvechter is van de alternatieve sector. Maar dat terzijde.
In de eerste plaats is een databestand van 150.000 verzekerden (van een regionale verzekeraar) zeer bescheiden. Laten we stellen dat het dan gaat om een vijftigtal huisartsen. Bovendien vanuit een circumscript deel van het land (Randstad en met name Den Haag).
Volgens mij kun je hooguit stellen dat de variatie in gegenereerde zorgkosten tussen huisartsenpraktijken groot is. Maar wisten we dat al niet? Bovendien is dat een multifactorieel fenomeen. Gaat het om groepspraktijken of solisten? Jonge of oude huisartsen? Ervaren of onervaren artsen? Grote of kleine praktijken? Verschil in attitude? Oude stadswijken of nieuwbouw met jongeren? Veel of weinig allochtonen. Rol verzekeraar (polis?). Ga zo maar door!
Onderzoeker Kooreman is doorkneed in onderzoek met postcodes (Postcodeloterij), maar of de  medisch inhoudelijke kant afdoende is onderzocht? 
Ik zie uit naar commentaar!