Allergie anders

Isala Publieksacademie

Kennisoverdracht

Menigeen verrast door Paul Brand

Laat de boodschap van kinderarts Paul Brand uit de Isalaklinieken (pardon:Amaliakinderafdeling) te Zwolle maar eens goed tot je doordringen. Voedingsallergie spoor je op door een goede anamnese (uitvraag) van kind en ouders/verzorgers. Niet meer en niet minder. Op de foto straat een rood kruis door bloedonderzoek (IgE)  en huidtesten. Stop daar mee. De diagnose kun je bij twijfel opsporen met een ‘dubbelblinde’ provocatietest als bewijs. Toch maar een dieet vasthouden? Baat het niet, het schaadt WEL ! Dat is iets wat meer benadrukt dient te worden.

Isala Publieksacademie

De voordrachten  op de avond van 3 oktober 2011 in theater Odeon betekenen de start van een nieuw initiatief. Voorlichting anno 2011.  Al is het niet zo bedoeld, ik beschouw het als medicus zelf als een opfriscursus. In begrijpelijke taal worden zaken keurig inzichtelijk gemaakt. Niet alleen ouders/verzorgers van kinderen kunnen hier hun voordeel mee doen. Ook degenen die binnen de zorgsector werkzaam zijn, maar hier niet dagelijks mee te maken hebben. Toegegeven, Paul Brand is een begenadigd spreker en heeft alom waardering geoogst.  Maar dit smaakt naar meer. Wil je je zelf overtuigen dan kan dat.  Binnen het kader van het nieuwe initiatief Publieksacademie kan het multimedia materiaal worden herbeluisterd en bekeken (volgt hier).

Gerechtvaardigd vertrouwen

De voordracht van Paul Brand bewijst ook dat goede medische aanpak nog steeds bestaat uit een vertrouwensrelatie tussen arts en patient. Dan wel een arts die zorgvuldig en deskundig is en dan ook zuinig omgaat met ‘hulponderzoek’.  Wat dat betreft is het optreden van Paul Brand geheel in lijn met dat van een illustere voorganger. Marianne Sint (Directeur Isalaklinieken), die de avond opent, staat daarbij stil en stelt vast dat wij schatplichtig zijn aan Evert van Ballegooie. Als internist-diabetoloog was hij zijn tijd vooruit door zijn patienten heel goed en in begrijpelijke taal te informeren. De Isala is ook nu zijn tijd vooruit met deze Publieksacademie, ondermeer ook door het live beschikbaar maken van de lezingen. Honderden maken meteen al van die gelegenheid gebruik. De Isala Publieksacademie, een samenwerkingsverband van de Isalaklinieken, deStentor, Odeon-deSpiegel, Zilveren Kruis Achmea en de RABO bank kent een prima start.

Marianne Sint (Isalaklinieken) memoreert Evert van Ballegooie (dia)