Akkoord Invoering Produkttypering

Financiering

Het project duurde zo lang

Sommige partijen verloren het geloof in een goede uitkomst

Althans zo luidde de kop in het decembernummer 1998 van ZetN, het kwartaalblad van Zorgverzekeraars Nederland. Het is goed om dergelijke artikelen nog eens te herlezen met de ogen van 2010.

Pijnlijk

Inmiddels zijn de gebreken van de DBC systematiek pijnlijk duidelijk geworden, is de transitie naar DOT (Transparantie) opgeschort en zijn  medisch specialisten OMS) in conflict  over systeemfouten.

Akkoord (ZetN december 1998) Collectie J.T.A. te Gussinklo

Voordelen

Boudewijn Dessing (ZN)  in 1998: “Het nieuwe systeem biedt veel voordelen. Ziekenhuizen en medisch specialisten kunnen op een meer reeele basis worden gefinancierd en gehonoreerd”…”het systeem stelt de ziekenhuizen en medisch specialisten ook in staat zich helder te verantwoorden tegenover degene die de rekening betalen“.
Ik ben benieuwd naar Dessings commentaar anno 2010!