AI in ziekenhuizen

AFLEVERING 3

DOKTEREN IN DE DIGITALE WERELD

Implementatie van AI in ziekenhuizen
Een viertal sprekers zullen vandaag hun visie geven op de vraag hoe we AI concreet in ziekenhuizen kunnen implementeren. Daarna vindt een gezamenlijk gesprek plaats, waarin veel ruimte is voor vragen van kijkers.

@de_specialisten #dokterenindedigitalewereld #datadrivendoctor

DONATIEKNOP NEGEREN