Afgrijzen over Subtrajecten

De invoering van DOT is allerminst een gelopen race

DOT als beoogd nieuw financieringsinstrument in de ziekenhuizen

In een aantal berichten hoop ik hier nader op terug te komen.Maar een reactie wil ik al wel meteen publiceren.

Holger Wagenaar tijdens congres in Ede

Wegduiken

Duidelijk is al wel dat veel partijen “wegduiken” om geen imagoschade op te lopen. Maar stakeholders spreken wel hun zorg uit.Deze en andere informatie verkreeg ik op het drukbezochte Zorgvisiecongres met de titel Invoering DOT op 24 maart 2011 in Ede. Een van de aanwezigen maakte van zijn hart gelukkig geen moordkuil. Holger Wagenaar van Tragpi heb ik gevraagd om zijn commentaar n.a.v. de voordracht van Inez Joung van Dutch Hospital Data (DHD) voor de camera te herhalen.