Adam Smith & DBC

Adams Smith revisited.

Zo kun je titel van de lezing van Dr.Peil uit Nijmegen benoemen

Alhoewel ik geen diepgaande kennis heb van economie of filosofie trekt het begrip “vrije markt” in onderstaand krantenbericht mijn aandacht.En ik word daarin niet teleurgesteld, want de spreker in het Filosofisch Cafe refereert aan de zorgsector en noemt zelfs het begrip DBC (diagnose behandel combinatie) als een manmoedige poging om een “verhandelbaar zorgproduct” te introduceren.

Adam_Smith. Bron: Krant van Hogeschool Windesheim (2010)

Dichotomie

Het blijkt dat de dichotomie ons parten speelt bij de interpretatie van Adam Smith. Is het niet de overheid, dan is het volledige marktwerking.Dat is beslist te simplistisch en berust op een tamelijk eenzijdige interpretatie van (slechts een deel van) het oeuvre van Adam Smith namelijk “The Wealth of Nations” (en dan ook nog eens de eerste twee delen). De inleider staat langdurig stil bij het begrip sympathie, maar dat dan in de betekenis van aandacht voor de ander als basis van ons handelen..

Collectie J.T.A. te Gussinklo

Recent onderzoek aan spiegelneuronen lijkt steun te geven aan deze opvatting

Het zal in de zorg dus altijd moeten gaan om gereguleerde marktwerking. Eerder al is vanuit het publiek opgemerkt ” een bedrijf zonder moraal gaat ten onder”. Daarbij wordt gerefereerd aan een affaire ENRON.
Voor wat de marktwerking betreft merkt de inleider wel op, dat de burger ook niet meer accepteert dat de overheid alles doet en regelt.

Nog een uitsmijter: een functionerende Global Market vereist een Global Society.