Actie Dag 22 augustus

De Jonge Orde

Aios

In actie tegen voorgestelde bezuinigingen

AIOS (Assistenten in opleiding tot specialist) totnen ongenoegen.De ambtelijke werkgroep IBO heeft de minister voorgesteld dat aios per jaar €13.400 meebetalen aan hun opleiding. Daarnaast stelt zij voor de opleidingsduur te verkorten tot het Europese minimum. Een minimum dat in de andere EU-landen veelal niet wordt gehanteerd, omwille van de kwaliteit van de opleiding. Dit alles leidt tot grote zorgen onder aios en roept vele vragen en onduidelijkheden op. De Jonge Orde organiseert daarom in samenwerking met haar partners op woensdag 22 augustus 2012 de Aios Actie Dag,

Doel van de dag:

· Informatie geven over de voorstellen en de gevolgen.
· Discussiëren over een betere en efficiëntere opleiding.
. Politiek duidelijk maken waar aios voor staan (en wat zij willen).

Nieuwe website live

Vandaag is ook de geheel vernieuwde website van De Jonge Orde een feit! De nieuwe website www.dejongeorde.nl is up to date, gebruiksvriendelijk, heeft een snelle navigatiestructuur en voorziet in alle informatie toegespitst op de A(N)IOS van vandaag. De website is opgebouwd rondom drie belangrijke thema’s: Belangenbehartiging, Opleiding en Kwaliteit.

De A(N)IOS centraal

Speciaal voor de website nieuw beeldmateriaal gemaakt waarin de A(N)IOS en zijn opleiding centraal staan. De huisstijlkleuren van De Jonge Orde, blauw en rood, voeren hierbij de boventoon. Ook de informatiediensten voor leden en de service van De Jonge Orde zijn in één oogopslag terug te vinden.Voor meer informatie zie de site www.dejongeorde.nl. Op de site kan ook de petitie ‘Toekomstig arts wordt gekortwiekt’ worden getekend (al ruim 14.000 handtekeningen). Deze actie wordt van harte ondersteund door De Jonge Orde.