Achillespeesblessures

PRP injectie bij Achillespeesblessures onnodig

Promovendus Robert-Jan de Vos: “Echo en Plaatjes-rijk Plasma niet van belang bij herstel Achillespees.”

Twee nieuwe technieken bij de behandeling van achillespeesklachten die de afgelopen jaren sterk in zwang raakten, blijken niet effectief of zonder toegevoegde waarde. Het gaat om de voorspellende waarde van een echografie en om de zogenaamde PRP-injectie (injectie van Plaatjes-rijk Plasma). Dit en meer concludeert Robert-Jan de Vos, werkzaam als sportarts in opleiding in Medisch Centrum Haaglanden (MCH), in zijn proefschrift waar hij op 22 september op promoveert.

Bijna de helft van de sportblessures wordt veroorzaakt door peesaandoeningen. De chronische Achillespeesblessure komt veel voor, voornamelijk bij sporters maar ook bij niet-sporters. Tot voor kort werd aangenomen dat een minder goed herstelmechanisme van het weefsel, met uiteindelijk achteruitgang van de kwaliteit van het peesweefsel de oorzaak is van het aanhouden van klachten. De chronische Achillespeesblessure kan carrièrebedreigend zijn voor een sporter.

Met echografie kan de structuur van de pees uitstekend in beeld gebracht worden. Ook de mate van vaatnieuwvorming kan betrouwbaar worden gemeten. Aangedane pezen hebben op de echo een minder geordende structuur en meer vaatnieuwvorming. Echter, structuur en vaatnieuwvorming blijken niet voorspellend voor de uitkomst van de behandeling, dus het maken van een echo heeft geen toegevoegde waarde in de praktijk.

De laatste jaren is bij sporters met peesletsels het gebruik van PRP-injecties opgekomen. Wetenschappelijk is vastgesteld dat bloedplaatjes veel groeifactoren bevatten. Dit zijn stoffen die cellen activeren en zodoende reparatiereacties versterken. De bloedplaatjes worden verkregen door afgenomen bloed te centrifugeren. Uit het onderzoek van Robert-Jan de Vos dat grotendeels in het MCH (Medisch Centrum Haaglanden) plaatsvond, blijkt dat de injectie met bloedplaatjes even effectief is als de injectie met een placebo .Oftewel niet effectief!

De Vos: “Het resultaat van mijn onderzoek is teleurstellend, maar het voorkomt wel dat patiënten onnodig een dure en zeer pijnlijke behandeling krijgen.”