Aanvalsplan eHealth

NVEH

Nederlandse Vereniging voor eHealth

Zorg voor patiënten duurzaam, succesvol en transparant

De NVEH heeft als visie, dat eHealth onmisbaar is voor een duurzame, succesvolle en transparante zorg. Dit vergt naast een optimale en vrije kennisdeling ook een maximale samenwerking tussen de verschillende marktpartijen. De NVEH biedt hiervoor een ontmoetingsplaats. De NVEH heeft recentelijk de heer Jan Willem Faessen als nieuwe voorzitter gekozen en de heer John Kreuze als directeur aangesteld. Een nieuw beleidsplan voor de komende jaren is vastgesteld. De heer Jan Willem Faessen is reeds vele jaren met zijn bedrijf werkzaam als zakelijk dienstverlener in de Zorg & ICT. Zie LinkedIn profiel. De heer John Kreuze is ruim 30 jaar actief in de zorg. Hij heeft in de directe patiëntenzorg gewerkt en is nu al vele jaren directeur/ bestuurder bij zorginstellingen. Zie LinkedIn profiel.

Brainstorm 2010, Utrecht

Doorontwikkeling

Het bestuur en de directie hebben tot taak gekregen om de reeds sinds 2005 bestaande vereniging verder door te ontwikkelen. De NVEH zal een ontmoetingsplaats zijn waar patiënten, zorgaanbieders, bedrijven en zakelijke dienstverleners in de Zorg & ICT, onderwijsinstellingen en beleidsmakers elkaar kunnen treffen. Daartoe zullen er regelmatig kennistafels worden gehouden waar tijdens presentaties ontmoetingen plaats kunnen vinden. Kennis kan hier worden gedeeld en samenwerking tussen partijen worden afgesproken.De NVEH zal verder beschikbare kennis ontsluiten door een digitale gids op haar website te plaatsen. De NVEH zal actief op zoek blijven gaan naar leden om de ontmoetingsplaats voor die leden te vergroten. Het doel van eHealth is, dat de zorg voor patiënten duurzaam, succesvol en transparant zal zijn.

Samenvatting

De Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) heeft een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van de heer Jan Willem Faessen en een nieuwe directeur, de heer John Kreuze. Zij zullen uitvoering gaan geven aan het plan om de NVEH nog nadrukkelijker als ontmoetingsplaats te laten fungeren voor haar leden. De leden zijn patiënten, zorgaanbieders, bedrijven en zakelijke dienstverleners in de Zorg & ICT, onderwijsinstellingen en beleidsmakers.
Regelmatig zullen er kennistafels worden georganiseerd waar partijen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en samenwerking kunnen afspreken.