Aan de rol met ethanol

Aquariumvis

Danio Rerio

Een studie

Dat is de officiele naam van de zebravisjes die de auteur als middelbare scholier op zijn studeerkamertje had. Na jaar studie Biologie (propedeuse) ben ik de medische kant opgegaan. Een goede beslissing! Maar daar zijn ze weer terug, de zebravisjes!

Gedrag

En dat op de Postersessie van de conferentie ” Measuring Behavior 2010 ” op de High Tech Campus Eindhoven. Noldus Information Technology verricht de registraties en data-analyse.Hoezo gedrag meten? Het gaat om een “diervriendelijke” toxiciteitsmeting (volgens de definitie).

Dag-Nacht (Bewegings) ritme

Bewegelijkheid

Het gedrag meten bij zebravisjes beperkt zich tot het registreren van de motorische beweeglijkheid van piepjonge zebravislarven. De bovenstaande figuur toont het dag- nacht ritme van beweeglijkheid. Overigens wel een kunstmatig dag- ritme met periodes van 20 min elk. Verticaal de gemeten afstand. De beweeglijkheid (afstand)  in het donker (dark)  is groter dan in het licht (Light). Onderstaand figuur toont het effect van het (toxisch) ethanol in verschillende verdunningen op de beweeglijkheid van piepjonge zebralarven.

Dag-Nacht (Bewegings) ritme bij Ethanol

Alcohol

Het zal duidelijk zijn. De vrijwel horizontale platte lijn betekent dat ethanol 4% de larven geheel uit het veld slaat, zowel overdag als ’s nachts. Bij een ethanol percentage van 2% worden ze juist bijzonder levendig.Zo zijn er nog een rijtje verdunningen.Het voordeel van deze proeven is dat ze betrekkelijk simpel zijn en in de sfeer van proefdieren geaccepteerd. Het effect kan duidelijk gekwantificeerd worden. Tenslotte een door een drumcomputer begeleid filmpje van Zebravislarven in ontwikkeling: