Aan de MEMS

In het decembernummer 2011 van Dialyse en Nefrologie staat een Belgisch-Nederlandse co-productie. Onderzoekers uit Antwerpen en Groningen registreren bij chronische dialysepatienten

Therapietrouw voor Fosfaatbinders..

een van de vele medicijnen die deze patienten dagelijks (soms 3x daags) moeten innemen. Een te hoog fosfaat hoeft geen klachten te geven, maar het leidt tot vaatverkalkingen. De fosfaatbinders geven wel vaak bijwerkingen.

Hoe meten ?

Het opendraaien van de schroefdeksel wordt electronisch vastgelegd (memory) en die verzameling aan “clicks” worden na 14 weken uitgelezen. Als een patient gemiddeld meer dan 80% van zijn medicatie binnen krijgt wordt dat als “compliant” gezien.Van 10 patienten halen 4 dat getal niet in deze proefneming. Ouderen doen het wat beter dan jongeren.Ook het kennisniveau heeft geen aantoonbare invloed op de uitkomst.

Achilleshiel

Het onderzoek (waarover meer te zeggen valt) is het zoveelste bewijs dat de therapietrouw de Achilleshiel is van farmacotherapie. Met MEMS kijk je als patient en zorgverlener helaas in de achteruitkijkspiegel. Liever wil je actueel zijn en snel kunnen bijsturen. De combinatie met een OnLine waarschuwingsservice is het uitproberen waard. Zie hier mijn artikel over RTMM.