+400 Maagbloedingen

Risico

Maagbescherming ontbreekt

IVM “Bijna 400 onnodige maagbloedingen extra na beperken vergoeding”

Naar schatting 2600 gebruikers van ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s zoals ibuprofen en diclofenac) kregen in 2012 een maagbloeding omdat ze geen maagbescherming gebruikten. Dat zijn er 360 meer dan in 2011. Deze stijging komt mogelijk door de beperking van de vergoeding van maagbeschermers die per 1 januari 2012 is ingevoerd. Dat zegt Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat de gevolgen onderzocht van deze overheidsmaatregel. Het IVM vraagt het ministerie van Volksgezondheid nader onderzoek te doen naar de gevolgen van vergoedingsmaatregel en roept zorgverleners en patiënten op alert te zijn op een goed gebruik van deze middelen. Lees het onderzoeksrapport.

Vergoeding

Protectie

Maagbeschermers zijn nodig als kwetsbare patiënten NSAID’s slikken omdat deze pijnstillers de maag kunnen beschadigen. ‘Het lijkt het erop dat patiënten wel de pijnstillers hebben geslikt, maar de maagbeschermers niet, omdat ze deze zelf moeten betalen’, licht IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel toe. Uit gegevens van de bijna 2000 apotheken in Nederland concludeert het IVM dat het aantal mensen dat geen adequate maagbeschermer gebruikt terwijl ze hiervoor wel in aanmerking kwamen, is gestegen met 22.000 in 2012. Coolen van Brakel: ‘Kijk je vervolgens naar het aantal mensen dat onnodig een maagbloeding krijgt omdat ze geen maagbescherming gebruiken, dan kun je concluderen dat dit aantal ten opzichte van 2011 met 360 personen is gestegen. Dat is een stijging van 16%.’

Onderzoek

Het IVM pleit voor extra onderzoek om na te gaan hoe de baten van de vergoedingsmaatregel zich verhouden tot de extra kosten als gevolg van de toename van het aantal maagbloedingen. ‘Het ministerie van Volksgezondheid schatte in 2011 dat het 75 miljoen euro zou schelen als maagbeschermers bij kortdurend gebruik niet meer worden vergoed’, zegt Coolen van Brakel. ‘Maar de vraag is of dit ten koste mag gaan van bijna 400 mensen die een maagbloeding krijgen. Los van de gevolgen voor hun gezondheid, kost dit natuurlijk ook geld’. Het IVM heeft niet onderzocht om welke bedragen het precies gaat, maar roept nu dus het ministerie op dit uit te zoeken.

Voorlichting

Het IVM vermoedt dat een deel van de patiënten de maagbeschermer niet ophaalt bij de apotheek en het middel dus niet gebruikt. ‘Voorschrijvers en apothekers doen er dus goed aan hun patiënt op het hart te drukken de maagbeschermers te gebruiken voor hun eigen gezondheid’, zegt de IVM-directeur. Hij wijst erop dat patiënten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en hun gezondheid belangrijker is dan de inhoud van de portemonnee. ‘Het gaat om ongeveer 13 euro als je het middel voor het eerst gaat ophalen bij de apotheek, daarna betaal je 7 euro per maand. En chronische gebruikers krijgen het middel wel vergoed. Op grote schaal gaat het dus om veel geld, maar voor een individu is dit in vergelijking met andere middelen erg goedkoop.’

Financiering

Het IVM heeft het onderzoek uitgevoerd met financiële ondersteuning van biofarmaceutisch bedrijf AstraZeneca, dat ook maagbeschermers op de markt brengt. ‘AstraZeneca heeft ons gevraagd dit onderzoek te doen omdat het bedrijf hecht aan onafhankelijk onderzoek, wat in dit geval van bijzonder belang is omdat het een maatschappelijk issue betreft’, zegt Coolen van Brakel. AstraZeneca streeft naar een duurzaam behandelresultaat voor patiënten en goed medicijngebruik en werkt daarom nauw samen met andere partijen in het zorgveld.