25 % reductie!

De Nieuwsbrief van de Unit Zorginnovatie meldt een onjuiste datum (Nieuwsbrief nummer 410, 21 september 2010) maar is wel degelijk bij de tijd (17 april 2011). Hier aanmelden voor regelmatige toezending!.Guus Schrijvers is de auteur van deze bijdrage.

Dankzij internet: 25% minder consulten bij huisarts en specialist

Een op drie patiënten verzekerd bij Kaiser Permanente heeft via het internet contact met de eigen huisarts. Indien zij een face-to-face afspraak nodig hebben, is deze via het internet voorbereid. Bloedbepalingen en andere diagnostische interventies hebben dan vaak al plaatsgevonden. Deze gang van zaken bestaat nu enkele jaren en blijkt een groot succes voor de patiënten en de artsen. Ook voor het management zijn er voordelen. Zo is het aantal face-to-face contacten met de huisarts afgenomen met 25%. Wonderbaarlijk is dat ook het aantal consulten bij medisch specialisten met 25% is verminderd. Waarschijnlijk komt dat, omdat de huisartsen het nu minder druk hebben. Zij doen nu meer zelf voor patiënten met gecompliceerde zorgbehoeften: die verwijzen zij minder snel door.

Murray Ross van Kaiser Permanente

Woorden van deze strekking sprak vice-president Murray Ross van Kaiser Permanente, die binnen zijn organisatie leiding geeft aan het Institute for Health Policy. Hij deed dat tijdens een conferentie van Alberta Health Services (AHS) op vrijdag 15 april in de Canadese miljoenenstad Edmonton. Driehonderd AHS-leidinggevenden kwamen op die dag bijeen om zich te scholen over High Performing Health Systems. De hoogste leiding van AHS had daarvoor vier Europeanen en één vertegenwoordiger van Kaiser Permanente uitgenodigd als spreker. Uit Engeland waren aanwezig King’s Fund directeur Chris Ham en de chronische zorg expert Ellen Nolte. Uit Duitsland kwam de Berlijnse hoogleraar en disease management expert Reinhardt Busse ingevlogen. Ondergetekende gaf een overzicht van de prestaties en de innovaties van de Nederlandse zorg. De bevindingen van Murray Ross verschijnen over enkele maanden in de wetenschappelijke tijdschriften. In de Nieuwsbrief van 1 mei doe ik verslag van de lezingen van de boeiende inleiders uit Engeland en Duitsland. De Power Point presentaties van Murray Ross en van de andere sprekers staat binnenkort op website www.ihe.ca

http://www.ihe.ca/

Hierbij staat ihe voor Institute of Health Economics, dat het congres organiseerde. Mijn eigen PPP’s vol met recente statistische gegevens van RIVM en CBS tref je nu al aan op www.unitzorginnovatie.nl. In de Nieuwsbrief van 1 mei doe ik verslag van de lezingen van de andere inleiders.

Eerste week van oktober 2011 International Masterclass ” Care for the Eldery” in Canada

In de eerste week van oktober 2011 organiseert het Julius Centrum een masterclass “Geïntegreerde zorg voor ouderen en chronische zieken in Canada en Nederland”. Op dat terrein presteert Canada beter dan Nederland. Er bestaan voor de genoemde doelgroepen prachtige voorbeelden van ketenzorg. Deze ketenzorg wordt altijd ondersteund met een gemeenschappelijk, elektronisch zorgdossier. Ook wordt er veel aandacht besteed aan gezondheidsbevordering (health promotion) en zelfmanagement door chroniische zieken, ouderen en hun naasten. Afgelopen vrijdag heb ik met mijn Canadese collega’s het programma rondgekregen. Er is nog ruimte voor workshops over specifieke thema’s. Wil jij je laten inspireren door de uitstekende ouderenzorg en chronische zorg in de Canadese provincie Alberta? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl en klik door op “internationaal”, lees de uitvoerige brochure met het voorlopige programma en meld je aan.