Kiemgetal + Klimaat

Retrospectief had de stijging van het kiemgetal in combinatie met de klimatologische gegevens een call to action moeten zijn.