Onder MOM van..

Opmerkelijk is dat zorgverzekeraars en CVZ (College van Zorgverzekeringen) eerder zich hebben verzet tegen een geforceerde introductie van MOM protheses