hacked by iran security team

Ark voor NOAC’s

3 januari 2013 om 9:47 uur door

Trombosediensten

Nieuwe rol voor trombosedienst?

Speelveld van OAC’s en NOAC’s

Het is een woelige en onzekere tijd in de Trombosewereld. Zeker, je ziet de bui al jaren hangen. Kunnen Trombosediensten zich op termijn staande houden? Hebben het vertrouwde sintrom en Marcoumar hun langste tijd gehad? Of is de INR zelfmeting (coagucheck) nog een mooie toekomst voorbehouden of is het slechts uitstel van executie? Gaan middelen als Dabitagran het overnemen?  Terecht zijn er ook zorgen over de ‘nieuwe middelen’, de noac’s (= Nieuwe Orale Anticoagulantia) . Veel is er nog te onderzoeken. De middelen hebben verschillende profielen en mogelijke bijwerkingen. De prijs is aanzienlijk. Een enkele test (zoals de INR bij de vertrouwde vitamine K antagonisten) volstaat niet. Er is geen zicht meer op de therapietrouw (compliance). Daarnaast is er nog geen specifiek tegenmiddel (antidotum) als er een bloedingscomplicatie mocht ontstaan of ingreep nodig is. Kortom, het is een hele omschakeling en er worden regionale protocollen en stroomschema’ s ontworpen (zie leidraad).

Advertentie oktober 2010

Nieuw businessmodel

Volgens mij is er een interessant businessmodel denkbaar waarmee Trombosediensten hun voordeel zouden kunnen doen. Immers nog jarenlang zal onderdak geboden moeten worden aan patienten die goed ingesteld zijn op de traditionele orale anticoagulantia. Zeker bij co-morbiditeit en polyfarmacie is het zelfs de vraag of  overzetten wel verstandig is.  Anderzijds zal ook ervaring moeten worden opgedaan met de NOAC’s.  Zeker de komende drie jaar moeten deze middelen nog nadrukkelijk worden gemonitord. Ik kan mij voorstellen dat met name het compliance aspect iets zou kunnen zijn dat door Trombosediensten kan worden opgepakt. Via instructie, maar ook de inzet van technische ondersteuning.  Ik verwijs daarbij nadrukkelijk naar onze ervaringen met de ‘pientere pillendoos‘. Kunnen we zo een win-win situatie doen ontstaan?  Kunnen de NOAC’s dan in belangrijke mate  ondergebracht worden bij de Trombosedienst? Iets voor de Federatie? Of afzonderlijke Trombosediensten?

Bloedstollende Trombosezorg

13 oktober 2010 om 7:41 uur door

Protocol

Trombosezorg

‘En de praktijk is, krijg ze maar eens om de tafel”

“Hetzelfde probleem vind je bij externe ziekenhuizen. Er zijn hier patiënten die geopereerd worden in een andere stad. Dan wordt de patiënt hier uitgeschreven en bij de andere trombosedienst ingeschreven, want wij weten niet wat het beleid is rond antistolling bij een ingreep. Het beleid is namelijk overal weer verschillend. Dus wij proberen in zo’n geval helemaal niet eens het protocol te achterhalen. Dat krijg je niet boven water, want wij hebben hier ook al wel drie verschillende protocollen”

Trombose

RIVM

Het bovenstaande is een van de vele bloedstollende citaten in het RIVM rapport over de stand van zaken in de trombosedienst(keten).

In het rapport komt 103 x de term “risico” voor

Overigens niet alleen in negatieve zin, maar het is veelzeggend.De term “keten” wordt 14x en “fout” 2x gebruikt.

Inspectie

De inspectie (IGZ) gaat ervan uit dat de maatregelen en afspraken gericht op een verantwoorde en veilige zorgketen vóór 1 oktober 2011 tot stand zijn gekomen  en uiterlijk op 1 juli 2012 in de praktijk worden gebracht. Deze afspraken en maatregelen gelden voor de inspectie als voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. Zij zullen vanaf  medio 2012 als toezichtsnorm gehanteerd worden bij het beoordelen van meldingen en calamiteiten in de trombosezorg.

Sabine Pinedo en eHealth

12 augustus 2010 om 14:57 uur door

eHealth

Stichting Begeleide Zelfzorg (SBZ)

Kansrijk Initiatief

Vandaag kreeg ik een interview met interniste Sabine Pinedo (40) onder ogen ( NIW 6 augustus 2010) in de plaatselijke bibliotheek. Dat trok mijn aandacht omdat ik in mijn vorige functie bij een Zorgverzekeraar met Sabine Pinedo en David Kat onderhandeld heb over de Stichting Begeleide Zelfzorg  (SBZ)en meer specifiek de Online Trombosedienst. In het artikel wordt gesproken over een vervolg via een Online-cardiovasculaire dienst en een Portal voor de academische centra in Amsterdam.

Tekstfragment

Een fragment heb ik uit dit artikel geselecteerd en dat geef ik hier weer:

Begeleide Zelfzorg, auteur Achsa Vissel
Begeleide Zelfzorg, auteur Achsa Vissel

Visie

Het het is de visie van deze interniste hoe goede zorg voor de patiënt met een chronische aandoening er uit dient te zien. Deze auteur deelt die mening. Het artikel kan hij u aanbevelen.